Function.prototype

Властивість Function.prototype є об'єктом прототипу Function.

Опис

Об'єкти Function успадковуються від Function.prototypeFunction.prototype не можна змінити.

Властивості

Function.prototype.arguments This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Масив, що відповідає аргументам, переданим у функцію. Це застаріла властивість Function. Використовуйте натомість об'єкт arguments, доступний всередині функції.
Function.arity This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Вказувала кількість аргументів, очікуваних функцією, але була видалена. Використовуйте натомість властивість length.
Function.prototype.caller This API has not been standardized.
Вказує функцію, що викликала функцію, яка виконується.
Function.prototype.length
Вказує кількість аргументів, очікуваних функцією.
Function.prototype.name
Ім'я функції.
Function.displayName This API has not been standardized.
Ім'я, що відображається для функції.
Function.prototype.constructor
Вказує функцію, яка створює прототип об'єкта. Більше інформації дивіться на сторінці Object.prototype.constructor.

Методи

Function.prototype.apply()
Викликає функцію та встановлює її this надане значення, аргументи можуть передаватися об'єктом Array.
Function.prototype.bind()
Створює нову функцію, в якої під час виклику this присвоєне надане значення, з заданою послідовністю аргументів, що передують будь-якім іншим наданим аргументам під час виклику нової функції.
Function.prototype.call()
Викликає (виконує) функцію та присвоює її this надане значення, аргументи можуть передаватися як є.
Function.prototype.isGenerator() This API has not been standardized.
Повертає true, якщо функція є генератором; інакше повертає false.
Function.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toSource.
Function.prototype.toString()
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toString.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване у JavaScript 1.1
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

No compatibility data found for javascript.builtins.Function.prototype.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Див. також