DTD

<!DOCTYPE> вказує переглядачеві, яку версію HTML (чи XML) було використано для створення документа. Doctype є оголошенням, але не тегом; його можна називати «Визначенням типу документа», або скорочено «DTD» (Document Type Declaration).

На початку HTML-документа очікується оголошення <!DOCTYPE html>, що має на меті завадити використанню переглядачем так званого «режиму сумісності» для відображення документа. Інакше кажучи, це оголошення змушує переглядач якнайточніше дотримуватися вимог відповідних специфікацій, а не вдаватися до використання режиму відображення, що є несумісним з деякими специфікаціями.

Дізнатись більше

Загальні відомості

Технічна довідка