Менше ніж (<)

Оператор менше ніж (<) повертає true, якщо значення лівого операнда менше за значення правого операнда, інакше повертає false.

Синтаксис

 x < y

Опис

Операнди порівнюються за допомогою алгоритму абстрактного порівняння. Дивіться опис алгоритму у документації оператора більше ніж.

Приклади

Порівняння рядків

console.log("а" < "б");    // true
console.log("а" < "а");    // false
console.log("а" < "3");    // false

Порівняння рядка з числом

console.log("5" < 3);     // false
console.log("3" < 3);     // false
console.log("3" < 5);     // true

console.log("привіт" < 5);   // false
console.log(5 < "привіт");   // false

console.log("5" < 3n);     // false
console.log("3" < 5n);     // true

Порівняння числа з числом

console.log(5 < 3);      // false
console.log(3 < 3);      // false
console.log(3 < 5);      // true

Порівняння числа з BigInt

console.log(5n < 3);      // false
console.log(3 < 5n);      // true

Порівняння Boolean, null, undefined, NaN

console.log(true < false);   // false
console.log(false < true);   // true

console.log(0 < true);     // true
console.log(true < 1);     // false

console.log(null < 0);     // false
console.log(null < 1);     // true

console.log(undefined < 3);  // false
console.log(3 < undefined);  // false

console.log(3 < NaN);     // false
console.log(NaN < 3);     // false

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також