Більше ніж (>)

Оператор більше ніж (>) вертає true, якщо значення лівого операнда більше за значення правого операнда, і false, якщо навпаки.

Синтаксис

x > y

Опис

Операнди порівнюються за допомогою алгоритму абстрактного порівняння, який в загальних рисах наведений нижче:

 • Спочатку об'єкти перетворюються на прості типи за допомогою Symbol.ToPrimitive.
 • Якщо обидва значення є рядками, вони порівнюються як рядки, на основі значень кодів символів Юнікоду, які в них містяться.
 • В іншому випадку JavaScript намагається перетворити нечислові типи на числові значення:
  • Значення Boolean true та false перетворюються на 1 та 0 відповідно.
  • null перетворюється на 0.
  • undefined перетворюється на NaN.
  • Рядки перетворюються, базуючись на значеннях, які вони містять, вони перетворюються на NaN, якщо не містять числових значень.
 • Якщо будь-яким зі значень є NaN, оператор вертає false.
 • В іншому випадку значення порівнюються як числові.

Приклади

Порівняння рядків

console.log("а" > "б");    // false
console.log("а" > "а");    // false
console.log("а" > "3");    // true

Порівняння рядка з числом

console.log("5" > 3);     // true
console.log("3" > 3);     // false
console.log("3" > 5);     // false

console.log("привіт" > 5);   // false
console.log(5 > "привіт");   // false

console.log("5" > 3n);     // true
console.log("3" > 5n);     // false

Порівняння числа з числом

console.log(5 > 3);      // true
console.log(3 > 3);      // false
console.log(3 > 5);      // false

Порівняння числа з BigInt

console.log(5n > 3);      // true
console.log(3 > 5n);      // false

Порівняння Boolean, null, undefined, NaN

console.log(true > false);   // true
console.log(false > true);   // false

console.log(true > 0);     // true
console.log(true > 1);     // false

console.log(null > 0);     // false
console.log(1 > null);     // true

console.log(undefined > 3);  // false
console.log(3 > undefined);  // false

console.log(3 > NaN);     // false
console.log(NaN > 3);     // false

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Relational operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Greater than (a > b)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також