Більше ніж (>)

Оператор більше ніж (>) вертає true, якщо значення лівого операнда більше за значення правого операнда, і false, якщо навпаки.

Синтаксис

x > y

Опис

Операнди порівнюються за допомогою алгоритму абстрактного порівняння, який в загальних рисах наведений нижче:

 • Спочатку об'єкти перетворюються на прості типи за допомогою Symbol.ToPrimitive.
 • Якщо обидва значення є рядками, вони порівнюються як рядки, на основі значень кодів символів Юнікоду, які в них містяться.
 • В іншому випадку JavaScript намагається перетворити нечислові типи на числові значення:
  • Значення Boolean true та false перетворюються на 1 та 0 відповідно.
  • null перетворюється на 0.
  • undefined перетворюється на NaN.
  • Рядки перетворюються, базуючись на значеннях, які вони містять, вони перетворюються на NaN, якщо не містять числових значень.
 • Якщо будь-яким зі значень є NaN, оператор вертає false.
 • В іншому випадку значення порівнюються як числові.

Приклади

Порівняння рядків

console.log("а" > "б");    // false
console.log("а" > "а");    // false
console.log("а" > "3");    // true

Порівняння рядка з числом

console.log("5" > 3);     // true
console.log("3" > 3);     // false
console.log("3" > 5);     // false

console.log("привіт" > 5);   // false
console.log(5 > "привіт");   // false

console.log("5" > 3n);     // true
console.log("3" > 5n);     // false

Порівняння числа з числом

console.log(5 > 3);      // true
console.log(3 > 3);      // false
console.log(3 > 5);      // false

Порівняння числа з BigInt

console.log(5n > 3);      // true
console.log(3 > 5n);      // false

Порівняння Boolean, null, undefined, NaN

console.log(true > false);   // true
console.log(false > true);   // false

console.log(true > 0);     // true
console.log(true > 1);     // false

console.log(null > 0);     // false
console.log(1 > null);     // true

console.log(undefined > 3);  // false
console.log(3 > undefined);  // false

console.log(3 > NaN);     // false
console.log(NaN > 3);     // false

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Relational operators' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також