Function

Конструктор Function створює новий об'єкт Function. Прямий виклик конструктора може створювати функції динамічно, але має проблеми з безпекою та схожі з eval (але менш значні) проблеми з продуктивністю. Однак, на відміну від eval, конструктор Function створює функції, які виконуються тільки у глобальній області видимості.

У JavaScript кожна функція є об'єктом Function. Це можна побачити за допомогою коду (function(){}).constructor === Function, який повертає true.

Синтаксис

new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

Параметри

arg1, arg2, ... argN
Імена, які будуть використані функцією в якості імен формальних аргументів. Кожне ім'я має бути рядком, який представляє ідентифікатор JavaScript, або списком таких рядків, розділених комою; наприклад, "x", "theValue" або "a,b".
functionBody
Рядок, що містить інструкції JavaScript, які складають визначення функції.

Опис

Об'єкти Function, створені конструктором Function, аналізуються, коли створюється функція. Це менш ефективно, ніж оголошувати функцію функціональним виразом або оголошенням функції та викликати її, бо такі функції аналізуються разом з рештою коду.

Усі аргументи, передані у функцію, сприймаються як імена ідентифікаторів параметрів функції, що має бути створена, в тому порядку, в якому вони передані.

Виклик конструктора Function у вигляді функції (без оператора new) має той самий ефект, що й виклик конструктора.

Властивості та методи об'єкта Function

Глобальний об'єкт Function не має власних методів та властивостей, однак, він успадковує деякі методи та властивості через ланцюжок прототипів від Function.prototype.

Об'єкт прототипу Function

Властивості

Function.prototype.arguments
Масив, що відповідає аргументам, переданим у функцію. Це застаріла властивість Function. Використовуйте натомість об'єкт arguments, доступний всередині функції.
Function.arity
Вказувала кількість аргументів, очікуваних функцією, але була видалена. Використовуйте натомість властивість length.
Function.prototype.caller
Вказує функцію, що викликала функцію, яка виконується.
Function.prototype.length
Вказує кількість аргументів, очікуваних функцією.
Function.prototype.name
Ім'я функції.
Function.displayName
Ім'я, що відображається для функції.
Function.prototype.constructor
Вказує функцію, яка створює прототип об'єкта. Більше інформації дивіться на сторінці Object.prototype.constructor.

Методи

Function.prototype.apply()
Викликає функцію та встановлює її this надане значення, аргументи можуть передаватися об'єктом Array.
Function.prototype.bind()
Створює нову функцію, в якої під час виклику this присвоєне надане значення, з заданою послідовністю аргументів, що передують будь-якім іншим наданим аргументам під час виклику нової функції.
Function.prototype.call()
Викликає (виконує) функцію та присвоює її this надане значення, аргументи можуть передаватися як є.
Function.prototype.isGenerator()
Повертає true, якщо функція є генератором; інакше повертає false.
Function.prototype.toSource()
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toSource.
Function.prototype.toString()
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toString.

Екземпляри Function

Екземпляри Function успадковують методи та властивості від Function.prototype. Як і в усіх конструкторах, ви можете змінити об'єкт прототипу конструктора, щоб внести зміни до усіх екземплярів Function.

Приклади

Визначення аргументів у конструкторі Function

Наступний код створює об'єкт Function, що приймає два аргументи.

// Цей приклад можна запустити прямо у консолі JavaScript

// Створити функцію, що приймає два аргументи та повертає суму цих аргументів
var adder = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Виклик функції
adder(2, 6);
// > 8

Аргументи "a" та "b" є іменами формальних аргументів, які використовуються у тілі функції, "return a + b".

Різниця між конструктором Function та оголошенням функції

Функції, створені конструктором Function, не утворюють замикань з контекстом свого cтворення; вони завжди cтворюються у глобальній області видимості. Під час виконання вони матимуть доступ лише до власних локальних змінних та глобальних змінних, а не до змінних з області видимості, де був створений конструктор Function. Це відрізняється від eval з кодом функціонального виразу.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // цей |x| звертається до глобального |x|
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // цей |x| звертається до локального |x|, записаного вище
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

В той час, як цей код працює у веб-переглядачах, f1() спричинить ReferenceError у Node.js, через те, що x не буде знайдено. Це відбувається тому, що область видимості верхнього рівня у Node не є глобальною областю видимості, і x буде локальною змінною модуля.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
FunctionChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Function() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
applyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
arguments
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
bindChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
callChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
caller
Non-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 9.6Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
displayName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 13IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 14Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
nameChrome Full support 15Edge Full support 14Firefox Full support 1IE No support NoOpera Full support 10.5Safari Full support 6WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Див. також