Symbol.toStringTag

Добревідомий символ Symbol.toStringTag - це властивість з рядковим значенням, що використовується для створення заданого рядкового опису об'єкта. До неї звертається метод Object.prototype.toString().

Атрибути поля Symbol.toStringTag
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Приклади

Теги за замовчуванням

Object.prototype.toString.call('foo');   // "[object String]"
Object.prototype.toString.call([1, 2]);  // "[object Array]"
Object.prototype.toString.call(3);     // "[object Number]"
Object.prototype.toString.call(true);   // "[object Boolean]"
Object.prototype.toString.call(undefined); // "[object Undefined]"
Object.prototype.toString.call(null);   // "[object Null]"
// ... та інші

Вбудовані символи toStringTag

Object.prototype.toString.call(new Map());    // "[object Map]"
Object.prototype.toString.call(function* () {}); // "[object GeneratorFunction]"
Object.prototype.toString.call(Promise.resolve()); // "[object Promise]"
// ... та інші

Користувацькі класи з тегом за замовчуванням

При створенні власного класу, JavaScript за замовчуванням виставляє тег "Object":

class ValidatorClass {}

Object.prototype.toString.call(new ValidatorClass()); // "[object Object]"

Користувацький тег з toStringTag

Отже, за допомогою toStringTag ви можете налаштувати свій власний тег:

class ValidatorClass {
 get [Symbol.toStringTag]() {
  return 'Validator';
 }
}

Object.prototype.toString.call(new ValidatorClass()); // "[object Validator]"

toStringTag доступний на усіх DOM-об'єктах

Завдяки змінам у специфікації WebIDL в середині 2020, переглядачі додають властивість Symbol.toStringTag до усіх DOM-об'єктів. Наприклад, для звернення до властивості Symbol.toStringTag у HTMLButtonElement:

let test = document.createElement('button');
test.toString(); // Вертає [object HTMLButtonElement]
test[Symbol.toStringTag]; // Вертає HTMLButtonElement

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Symbol.toStringTag' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringTagChrome Full support 49Edge Full support 15Firefox Full support 51IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 51Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
toStringTag available on all DOM prototype objectsChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 78IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 14WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android No support NoOpera Android Full support 37Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також