String.prototype.valueOf()

Метод valueOf() повертає просту величину, що є значенням об'єкта String.

Синтаксис

str.valueOf()

Вертає

Рядок (величину, яка належить до простого типу даних string), що є значенням цього об'єкта String.

Опис

Метод valueOf() класу String повертає значення, що має рядковий тип даних, для якого клас String є обгорткою. Це значення тотожне до String.prototype.toString().

Цей метод зазвичай викликається всередині рушія JavaScript, а не в явний спосіб у коді.

Приклади

Використання valueOf()

var str = new String('Hello, world');
console.log(str.valueOf());  // виводить 'Hello, world'

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.valueOf' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також