Метод toLocaleUpperCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до верхнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).

Синтаксис

str.toLocaleUpperCase()
str.toLocaleUpperCase(locale) 
str.toLocaleUpperCase([locale, locale, ...])

Параметри

locale Optional
Цей параметр вказує мовний код (або перелік мовних кодів), відповідно до якого має здійснюватися перетворення регістра. Якщо вказано кілька мовних кодів (передано масив рядків), обирається найліпший з наявних. Якщо параметр не вказано, буде використано системне значення (з налаштувань оточення).

Вертає

Новий рядок із тим самим вмістом, але літерами переведеними до верхнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).

Винятки

  • Викидає виняток RangeError ("Invalid language tag: xx_yy"), якщо параметр locale не є належним мовним кодом (кодом місцевості).
  • Викидає виняток TypeError ("Language ID should be string or object."), якщо елемент масиву locale не є рядком.

Опис

Всі малі літери перетворюються на великі відповідно до правил певної мови (місцевості), а все решта лишається без змін. Позаяк клас String належить до незмінних типів даних, виклик toLocaleUpperCase() створює новий рядок, лишаючи оригінал без змін.

Зазвичай метод toLocaleUpperCase() вертає той самий результат, що й toUpperCase(). Втім для деяких мов, як-от турецька, правила перетворення регістра дещо відрізняються від того, що передбачено у Unicode, тож результат буде іншим.

Приклади

Використання toLocaleUpperCase()

Якщо мовний код не зазначено, використовується поточне системне значення:

// виводить 'АБЕТКА'
console.log('Абетка'.toLocaleUpperCase());

Можна вказати лише один код чи декілька одночасно:

// виводить 'I'
console.log('i\u0307'.toLocaleUpperCase('lt-LT'));

let locales = ['lt', 'LT', 'lt-LT', 'lt-u-co-phonebk', 'lt-x-lietuva'];

// виводить 'I'
console.log('i\u0307'.toLocaleUpperCase(locales));

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLocaleUpperCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLocaleUpperCase' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLocaleUpperCase' in that specification.
Draft  
ECMAScript Internationalization API 4.0 (ECMA-402)
The definition of 'String.prototype.toLocaleUpperCase' in that specification.
Draft У ES Intl 2017 додано параметр locale.

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
localeChrome ? Edge ? Firefox Full support 55IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Див. також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: asmforce
Востаннє оновлена: asmforce,