String.prototype.repeat()

Метод repeat() створює та повертає новий рядок, що містить вказану кількість об'єднаних разом копій рядка, на якому він був викликаний.

Синтаксис

str.repeat(count)

Параметри

count
Ціле число в діапазоні між 0 та +Infinity, що вказує кількість повторів рядка.

Значення, що повертається

Новий рядок, що містить вказану кількість копій наданого рядка.

Винятки

 • RangeError: число повторів має бути невід'ємним.
 • RangeError: число повторів має бути меншим за нескінченість та не перевищувати максимальний розмір рядка.

Приклади

'абв'.repeat(-1)  // RangeError
'абв'.repeat(0)   // ''
'абв'.repeat(1)   // 'абв'
'абв'.repeat(2)   // 'абвабв'
'абв'.repeat(3.5)  // 'абвабвабв' (count буде перетворений на ціле число)
'абв'.repeat(1/0)  // RangeError

({ toString: () => 'абв', repeat: String.prototype.repeat }).repeat(2) 
// 'абвабв' (repeat() є загальним методом)

Поліфіл

Цей метод був доданий у специфікацію ECMAScript 2015 та може поки не бути доступним в усіх реалізаціях JavaScript. Однак, ви можете створити поліфіл String.prototype.repeat() за допомогою наступного коду:

if (!String.prototype.repeat) {
 String.prototype.repeat = function(count) {
  'use strict';
  if (this == null)
   throw new TypeError('неможливо перетворити ' + this + ' на об\'єкт');

  var str = '' + this;
  // Щоб перетворити рядок на ціле число.
  count = +count;
  // Перевірка на NaN
  if (count != count)
   count = 0;

  if (count < 0)
   throw new RangeError('repeat count must be non-negative');

  if (count == Infinity)
   throw new RangeError('repeat count must be less than infinity');

  count = Math.floor(count);
  if (str.length == 0 || count == 0)
   return '';

  // Гарантія того, що count є цілим 31-бітним числом, дозволяє значно оптимізувати
  // головну частину. Але, все ж, найновіші (серпень 2014) переглядачі не можуть
  // впоратись з рядками з 1 << 28 символів чи довше, а отже:
  if (str.length * count >= 1 << 28)
   throw new RangeError('repeat count must not overflow maximum string size');

  var maxCount = str.length * count;
  count = Math.floor(Math.log(count) / Math.log(2));
  while (count) {
    str += str;
    count--;
  }
  str += str.substring(0, maxCount - str.length);
  return str;
 }
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.repeat' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
repeatChrome Full support 41Edge Full support 12Firefox Full support 24IE No support NoOpera Full support 28Safari Full support 9WebView Android No support NoChrome Android Full support 36Firefox Android Full support 24Opera Android Full support 28Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.