Конструктор Object()

Конструктор Object створює об'єктну обгортку для наданого значення.

  • Якщо значенням є null або undefined, це створить та поверне порожній об'єкт.
  • Інакше, буде повернений об'єкт того типу, який відповідає наданому значенню.
  • Якщо значення вже є об'єктом, буде повернене це значення.

Викликаний не у контексті конструктора, Object поводиться ідентично до new Object().

Синтаксис

new Object()
new Object(value)

Параметри

value
Будь-яке значення.

Приклади

Створення нового об'єкта

let o = new Object()
o.foo = 42

console.log(o)
// Object { foo: 42 }

Використання Object з типами undefined та null

Наступні приклади зберігають порожній об'єкт Object у o:

let o = new Object()
let o = new Object(undefined)
let o = new Object(null)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object constructor' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також