Конструктор Object()

Конструктор Object створює об'єктну обгортку для наданого значення.

  • Якщо значенням є null або undefined, це створить та поверне порожній об'єкт.
  • Інакше, буде повернений об'єкт того типу, який відповідає наданому значенню.
  • Якщо значення вже є об'єктом, буде повернене це значення.

Викликаний не у контексті конструктора, Object поводиться ідентично до new Object().

Синтаксис

new Object()
new Object(value)

Параметри

value
Будь-яке значення.

Приклади

Створення нового об'єкта

let o = new Object()
o.foo = 42

console.log(o)
// Object { foo: 42 }

Використання Object з типами undefined та null

Наступні приклади зберігають порожній об'єкт Object у o:

let o = new Object()
let o = new Object(undefined)
let o = new Object(null)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object constructor' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Object() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Див. також