Math.asinh()

Функція Math.asinh() повертає гіперболічний арксинус числа, що являється:

Math.asinh(x)=arsinh(x)= такий унікальний y,  для якого sinh(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.asinh}(x)} = \operatorname{arsinh}(x) = \text{ the unique } \; y \; \text{such that} \; \sinh(y) = x

Синтаксис

Math.asinh(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Гіперболічний арксинус поданого числа.

Опис

Оскільки asinh() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.asinh(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.asinh()

Math.asinh(1);  // 0.881373587019543
Math.asinh(0);  // 0

Поліфіл

В якості швидкого і брудного трюку для грубої імітації оригіналу можна застосувати формулу arsinh(x)=ln(x+x2+1)\operatorname {arsinh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} + 1} \right) у вигляді такої функції:

Math.asinh = Math.asinh || function(x) {
  if (x === -Infinity) {
    return x;
  } else {
    return Math.log(x + Math.sqrt(x * x + 1));
  }
};

Являючись формально вірною, вона страждає від значної кількості помилок, пов'язаних із обчисленням чисел із плаваючою комою. Точні результати потребують спеціальної обробки додатніх і від'ємних, дрібних і великих значень аргументів, так, як це зроблено, наприклад, у  glibc чи GNU Scientific Library.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.asinh' in that specification.

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
asinhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також