Function.prototype

Властивість Function.prototype є об'єктом прототипу Function.

Опис

Об'єкти Function успадковуються від Function.prototypeFunction.prototype не можна змінити.

Властивості

Function.prototype.arguments
Масив, що відповідає аргументам, переданим у функцію. Це застаріла властивість Function. Використовуйте натомість об'єкт arguments, доступний всередині функції.
Function.arity
Вказувала кількість аргументів, очікуваних функцією, але була видалена. Використовуйте натомість властивість length.
Function.prototype.caller
Вказує функцію, що викликала функцію, яка виконується.
Function.prototype.length
Вказує кількість аргументів, очікуваних функцією.
Function.prototype.name
Ім'я функції.
Function.displayName
Ім'я, що відображається для функції.
Function.prototype.constructor
Вказує функцію, яка створює прототип об'єкта. Більше інформації дивіться на сторінці Object.prototype.constructor.

Методи

Function.prototype.apply()
Викликає функцію та встановлює її this надане значення, аргументи можуть передаватися об'єктом Array.
Function.prototype.bind()
Створює нову функцію, в якої під час виклику this присвоєне надане значення, з заданою послідовністю аргументів, що передують будь-якім іншим наданим аргументам під час виклику нової функції.
Function.prototype.call()
Викликає (виконує) функцію та присвоює її this надане значення, аргументи можуть передаватися як є.
Function.prototype.isGenerator()
Повертає true, якщо функція є генератором; інакше повертає false.
Function.prototype.toSource()
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toSource.
Function.prototype.toString()
Повертає рядкове представлення першокоду функції. Заміщує метод Object.prototype.toString.

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

No compatibility data found. Please contribute data for "javascript.builtins.Function.prototype" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

Див. також