BigInt.asUintN()

Статичний метод BigInt.asUintN використовується для обертання значення BigInt до цілого беззнакового числа у діапазоні між 0 та 2width-1.

Синтаксис

BigInt.asUintN(width, bigint);

Параметри

width
Кількість бітів, доступних для розміру цілого числа.
bigint
Ціле число, яке треба затиснути, щоб вмістити у надані біти.

Повертає

Значення bigint за модулем 2width у вигляді цілого беззнакового числа.

Приклади

Щоб залишатись у 64-бітному діапазоні

Метод BigInt.asUintN() може бути корисним, якщо потрібно залишатись у межах 64-бітної арифметики.

const max = 2n ** 64n - 1n;

BigInt.asUintN(64, max);
// ↪ 18446744073709551615n

BigInt.asUintN(64, max + 1n);
// ↪ 0n
// нуль, через переповнення

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.asUintN()' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
asUintNChrome Full support 67Edge Full support 79Firefox Full support 68IE No support NoOpera Full support 54Safari Full support 14WebView Android Full support 67Chrome Android Full support 67Firefox Android Full support 68Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також