Конструктор Array()

Конструктор Array() використовується для створення об'єктів Array.

Синтаксис

[element0, element1, ..., elementN]

new Array(element0, element1[, ...[, elementN]])
new Array(arrayLength)

Параметри

elementN
Масив JavaScript ініціалізується наданими елементами, окрім випадку, коли у конструктор Array передається єдиний аргумент, і цей аргумент - число (дивіться нижче параметр arrayLength). Зауважте, що цей особливий випадок стосується лише масивів JavaScript, створених конструктором Array, а не масивних літералів, створених дужковим синтаксисом.
arrayLength
Якщо єдиним аргументом, переданим у конструктор Array є ціле число між 0 та 232-1 (включно), це створює новий масив JavaScript, в якого властивості length присвоюється це число (Заувага: мається на увазі масив довжиною arrayLength з порожних елементів, а не елементів, заповнених значеннями undefined). Якщо аргумент є будь-яким іншим числом, викидається виняток RangeError.

Приклади

Нотація масивного літералу

Масиви можна створювати за допомогою літералів:

let fruits = ['Яблуко', 'Банан'];

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // "Яблуко"

Конструктор масиву з єдиним параметром

Масиви можна створювати за допомогою конструктора з єдиним числовим параметром. Властивості масиву length присвоюється це число, а всі елементи масиву є порожніми.

let fruits = new Array(2);

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // undefined

Конструктор масиву з кількома параметрами

Якщо у конструктор передається більше одного параметра, створюється новий об'єкт Array з наданими елементами.

let fruits = new Array('Яблуко', 'Банан');

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // "Яблуко"

Специфікації

Специфікація Статус
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array constructor' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також