Конструктор Array()

Конструктор Array() використовується для створення об'єктів Array.

Синтаксис

[element0, element1, ..., elementN]

new Array(element0, element1[, ...[, elementN]])
new Array(arrayLength)

Параметри

elementN
Масив JavaScript ініціалізується наданими елементами, окрім випадку, коли у конструктор Array передається єдиний аргумент, і цей аргумент - число (дивіться нижче параметр arrayLength). Зауважте, що цей особливий випадок стосується лише масивів JavaScript, створених конструктором Array, а не масивних літералів, створених дужковим синтаксисом.
arrayLength
Якщо єдиним аргументом, переданим у конструктор Array є ціле число між 0 та 232-1 (включно), це створює новий масив JavaScript, в якого властивості length присвоюється це число (Заувага: мається на увазі масив довжиною arrayLength з порожних елементів, а не елементів, заповнених значеннями undefined). Якщо аргумент є будь-яким іншим числом, викидається виняток RangeError.

Приклади

Нотація масивного літералу

Масиви можна створювати за допомогою літералів:

let fruits = ['Яблуко', 'Банан'];

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // "Яблуко"

Конструктор масиву з єдиним параметром

Масиви можна створювати за допомогою конструктора з єдиним числовим параметром. Властивості масиву length присвоюється це число, а всі елементи масиву є порожніми.

let fruits = new Array(2);

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // undefined

Конструктор масиву з кількома параметрами

Якщо у конструктор передається більше одного параметра, створюється новий об'єкт Array з наданими елементами.

let fruits = new Array('Яблуко', 'Банан');

console.log(fruits.length); // 2
console.log(fruits[0]);     // "Яблуко"

Специфікації

Специфікація Статус
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array constructor' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Array() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також