Array.prototype[@@unscopables]

Ви читаєте англійську версію цього вмісту, бо ще не існує перекладу для цієї мови. Допоможіть нам перекласти цю статтю!

Символьна властивість @@unscopable містить імена властивостей, що не були включені у стандарт ECMAScript до версії ES2015. Ці властивості виключені з прив'язок оператора with.

Синтаксис

arr[Symbol.unscopables]

Опис

Стандартні властивості масивів, що виключені з прив'язок with, наступні: copyWithin, entries, fill, find, findIndex, includes, keys та values.

Дивіться Symbol.unscopables, щоб дізнатись, як задати unscopables для ваших власних об'єктів.

Атрибути поля Array.prototype[@@unscopables]
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування так

Приклади

Наступний код чудово працює у ES5 та більш ранніх версіях. Однак, у ECMAScript 2015 та пізніших версіях був запроваджений метод Array.prototype.keys(). Це означає, що всередині середовищ with "keys" тепер буде методом, а не змінною. Саме тут вступає у гру вбудована символьна властивість @@unscopables Array.prototype[@@unscopables], яка не дає деяким методам масивів потрапити у оператор with.

var keys = [];

with (Array.prototype) {
  keys.push('something');
}

Object.keys(Array.prototype[Symbol.unscopables]); 
// ["copyWithin", "entries", "fill", "find", "findIndex", 
//  "includes", "keys", "values"]

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@unscopables]' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@unscopables]' in that specification.
Draft

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@unscopablesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 25Safari ? WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 25Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Дивіться також