Number.prototype.toExponential()

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Метод toExponential() повертає рядок, що представляє собою об'єкт Number в експоненціальному значенні.

Синтаксис

numObj.toExponential([fractionDigits])

Параметри

fractionDigits
Необов'язковий параметр. Ціле число, яке визначає кількість цифр після десяткової коми. За замовчуванням використовується стільки цифр, скільки необхідно для вказування числа.

Значення що повертається

Рядок, що представляє об'єкт  Number в експоненційному значенні з однією цифрою перед десятковою комою, округлене до fractionDigits цифр після десяткової коми. 

Виключення

RangeError
Якщо fractionDigits занадто малий або занадто великий. Значення між 0 і 20, включно, не спричинять RangeError. Також реалізації можуть підтримувати великі і менші значення.
TypeError
Якщо цей метод викликається на об'єкті, який не є об'єктом Number.

Опис

Якщо аргумент fractionDigits опущено, кількість цифр після десяткової крапки за замовчуванням встановлюється до кількості цифр, необхідних для унікального відображення значення.

Якщо ви використовуєте метод toExponential() для числового літералу, а числовий літерал не має експонента та десяткової точки, залиште пробіли перед крапкою, що передує виклику методу, щоб запобігти інтерпретації точки як десяткової крапки.

Якщо число має більше цифр, ніж вимагає параметр fractionDigits, число округляється до найближчого числа, представленого цифрами fractionDigits. Дивіться приклад округлення в описі методу toFixed(), який також застосовується toExponential().

Приклади

Using toExponential

var numObj = 77.1234;

console.log(numObj.toExponential());  // logs 7.71234e+1
console.log(numObj.toExponential(4)); // logs 7.7123e+1
console.log(numObj.toExponential(2)); // logs 7.71e+1
console.log(77.1234.toExponential()); // logs 7.71234e+1
console.log(77 .toExponential());     // logs 7.7e+1

Специфікації

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toExponential' in that specification.

Сумісність з браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toExponentialChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 7Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також