Number.isInteger()

Метод Number.isInteger() визначає, чи є передане значення цілим числом.

Синтаксис

Number.isInteger(value)

Параметри

value
Значення для перевірки.

Повертає

Значення типу Boolean, що вказує, чи є надане значення цілим числом.

Опис

Якщо параметр є цілим числом, повертає true, інакше вертає false. Якщо значення дорівнює NaN або Infinity, повертає false. Цей метод також повертає true для чисел з плаваючою крапкою, які можуть бути представлені як цілі.

Поліфіл

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === 'number' &&
  isFinite(value) &&
  Math.floor(value) === value;
};

Приклади

Використання isInteger

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true
Number.isInteger(99999999999999999999999); // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(NaN);    // false
Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger('10');   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Number.isInteger(5.0);    // true
Number.isInteger(5.000000000000001); // false
Number.isInteger(5.0000000000000001); // true

Специфікації

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isIntegerChrome Full support 34Edge Full support 12Firefox Full support 16IE No support NoOpera Full support 21Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 34Firefox Android Full support 16Opera Android Full support 21Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також

 • Об'єкт Number, до якого належить цей метод.