Number.MIN_SAFE_INTEGER

Константа Number.MIN_SAFE_INTEGER відображає мінімальне безпечне ціле числове значення у JavaScript (-(253 - 1)).

Для відображення менших чисел, використовуйте BigInt.

Атрибути поля Number.MIN_SAFE_INTEGER
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Опис

Константа MIN_SAFE_INTEGER має значення -9007199254740991 (-9,007,199,254,740,991 або близько -9 квадрильйонів). Причина в тому, що JavaScript використовує формат чисел з рухомою крапкою подвійної точності, як зазначено у IEEE 754, та може безпечно відображати числа лише в діапазоні між -(253 - 1) та 253 - 1.  Дивіться більше інформації у Number.isSafeInteger().

Оскільки MIN_SAFE_INTEGER є статичною властивістю Number, її завжди слід використовувати як Number.MIN_SAFE_INTEGER, а не як властивість створеного вами об'єкта Number.

Приклади

Використання MIN_SAFE_INTEGER

Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
-(Math.pow(2, 53) - 1)  // -9007199254740991

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_SAFE_INTEGER' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
MIN_SAFE_INTEGERChrome Full support 34Edge Full support 12Firefox Full support 31IE No support NoOpera Full support 21Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 34Firefox Android Full support 31Opera Android Full support 21Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також