Number.MAX_VALUE

Властивість Number.MAX_VALUE відображає максимальне числове значення, доступне для відображення у JavaScript.

Атрибути поля Number.MAX_VALUE
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Опис

Значення властивості MAX_VALUE приблизно дорівнює 1.79E+308, або 21024. Значення більші за MAX_VALUE, відображаються як Infinity.

Оскільки MAX_VALUE є статичною властивістю Number, її завжди слід використовувати як Number.MAX_VALUE, а не як властивість створеного вами об'єкта Number

Приклади

Використання MAX_VALUE

Наступний код перемножує два числових значення. Якщо результат менший чи дорівнює MAX_VALUE, викликається функція func1; інакше, викликається функція func2.

if (num1 * num2 <= Number.MAX_VALUE) {
  func1();
} else {
  func2();
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_VALUE' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
MAX_VALUEChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також