Number

Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Об'єкт Number JavaScript - це об'єкт-оболонка, що дозволяє працювати з числовими значеннями. Об'єкт Number створюється за допомогою конструктора Number().

Синтаксис

new Number(value);

Параметри

value
Числове значення створюваного об'єкта.

Опис

Первинне використання для об'єкта Number:

 • Якщо аргумент не може бути перетворено в число, він повертає NaN.
 • В контексті неконструктора (тобто без оператора new оператор), Number може використовуватися для перетворення типу.

Властивості

Number.EPSILON
Найменший інтервал між двома представленими числами.
Number.MAX_SAFE_INTEGER
Максимальне безпечне ціле число в JavaScript (253 - 1).
Number.MAX_VALUE
Найбільша позитивна репрезентативна кількість.
Number.MIN_SAFE_INTEGER
Мінімальне безпечне ціле число в JavaScript (-(253 - 1)).
Number.MIN_VALUE
Найменше позитивне представлене число - тобто позитивне число, найближче до нуля (без фактичного нуля).
Number.NaN
Спеціальне значення "не кількість".
Number.NEGATIVE_INFINITY
Спеціальне значення, що представляє негативну нескінченність; повернеться при переповненні.
Number.POSITIVE_INFINITY
Спеціальне значення, що представляє нескінченність; повертається при переповненні.
Number.prototype
Дозволяє додавати властивості до об'єкта Number.

Методи

Number.isNaN()
Визначити, чи є передане значення об'єктом NaN.
Number.isFinite()
Визначте, чи пройдене значення є кінцевим числом.
Number.isInteger()
Визначте, чи пройдене значення є цілим числом.
Number.isSafeInteger()
Визначте, чи є передане значення безпечним цілим числом (число між -(253 - 1) та 253 - 1).
Number.toInteger()
Використовується для оцінки переданого значення та перетворення його в ціле (або Infinity), але його видалено.
Number.parseFloat()
Значення є таким самим, як parseFloat () глобального об'єкта.
Number.parseInt()
Значення є таким самим, як parseInt () глобального об'єкта.

Number примірники

Всі примірники Number успадковуються з Number.prototype. Об'єкт прототипу конструктора Number можна змінити, щоб впливати на всі примірники Number

Методи

Number.prototype.toExponential()
Returns a string representing the number in exponential notation.
Number.prototype.toFixed()
Returns a string representing the number in fixed-point notation.
Number.prototype.toLocaleString()
Returns a string with a language sensitive representation of this number. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.
Number.prototype.toPrecision()
Returns a string representing the number to a specified precision in fixed-point or exponential notation.
Number.prototype.toSource()
Returns an object literal representing the specified Number object; you can use this value to create a new object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Number.prototype.toString()
Returns a string representing the specified object in the specified radix (base). Overrides the Object.prototype.toString() method.
Number.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the specified object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.

Приклади

Використовуючи об'єкт Number, призначати значення для числових змінних

Наступний приклад використовує властивості об'єкта Number, щоб призначити значення для кількох числових змінних:

var biggestNum = Number.MAX_VALUE;
var smallestNum = Number.MIN_VALUE;
var infiniteNum = Number.POSITIVE_INFINITY;
var negInfiniteNum = Number.NEGATIVE_INFINITY;
var notANum = Number.NaN;

Діапазон цілих чисел для Number

The following example shows minimum and maximum integer values that can be represented as Number object (for details, refer to ECMAScript standard, chapter 8.5 The Number Type):

Наступний приклад показує мінімальні та максимальні цілі значення, які можуть бути представлені як об'єкт Number (для деталей див. ECMAScript standard, chapter 8.5 The Number Type)

var biggestInt = 9007199254740991;
var smallestInt = -9007199254740991;

Під час аналізу даних, серіалізованих у JSON, цілі значення, що випадають з цього діапазону, можуть бути пошкоджені, коли синтаксичний аналізатор JSON змінює їх до типу чисел. Використання String замість цього є можливим рішенням.

Використати Number для перетворення об'єкта Date

Наступний приклад перетворює об'єкт Date на чисельне значення, використовуючи Number як функцію:

var d = new Date('December 17, 1995 03:24:00');
console.log(Number(d));

Це логи "819199440000".

Перетворення цифрових рядків у цифри

Number('123')   // 123
Number('12.3')  // 12.3
Number('')    // 0
Number('0x11')  // 17
Number('0b11')  // 3
Number('0o11')  // 9
Number('foo')   // NaN
Number('100a')  // NaN

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard New methods and properties added: EPSILON, isFinite, isInteger, isNaN, parseFloat, parseInt
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Draft  

Сумісність браузера

FeatureChromeFirefoxEdgeInternet ExplorerOperaSafari
Basic Support(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)
FeatureAndroidChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidIE mobileOpera AndroidiOS Safari
Basic Support(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)(Yes)

Дивись також

 • NaN
 • Глобальний об'єкт Math
 • Тип Number у подробицях

Мітки документа й учасники

Мітки: 
 Зробили внесок у цю сторінку: yuri_spivak
 Востаннє оновлена: yuri_spivak,