<section>

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

HTML елемент <section> являє собою узагальнену секцію документу, яка допомагає категоризувати контент, зазвичай, заголовком. Кожний елемент <section> повинен бути ідентифікований, зазвичай, використанням заголовків (<h1>-<h6> element) в якості дочірнього елементу <section>.

Зауваження щодо використання :

  • Якщо є доцільним розбивати на категорії контент у елементі <section> , то використовуйте замість нього елемент <article>.
  • Не використовуйте елемент <section> як загальний контейнер; цю функцію виконує елемент <div>, особливо тоді, коли секціонування призначено для стилізації. Емпіричне правило використання цього елементу полягає у тому, що розділ повинен логічно відображатись у контурі документу
Content categories Flow content, Sectioning content, palpable content.
Permitted content Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parent elements Any element that accepts flow content. Note that a <section> element must not be a descendant of an <address> element.
DOM interface HTMLElement

Атрибути

Цей елемент може включати в себе лише глобальні атрибути.

Приклад 1

До

<div>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Bunch of awesome content</p>
</div>

Після

<section>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Bunch of awesome content</p>
</section>

Приклад 2

До

<div>
  <h2>Heading</h2>
  <img src="bird.jpg" alt="bird">
</div>

Після

<section>
  <h2>Heading</h2>
  <img src="bird.jpg" alt="bird">
</section>

Специфікації

Specification Status Comments
HTML Living Standard
The definition of '<section>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  

Підтримка веб-переглядачами

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Див. також