Використання HTML-секцій та структура документу

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

 В перекладі наводяться терміни схема документу та алгоритм схематизації у відповідності до англійських outline та outline algorithm, оскільки на думку перекладача найбільш точно відповідають змісту, вкладеному в поняття на мові оригінлу.

Також у відповідності до section та subsection використано розділ та підрозділ, так як в змісті даного документу йдеться більше про великі веб-сторінки, порівнювані із книжками.

Зверніть увагу: На даний момент немає відомих реалізацій алгоритму побудови схеми документа в браузерах чи інших агентах користувачів (assistive technology user agents), проте алгоритм реалізований в  ішому програмному забезпеченні, наприклад, в засобах перевірки стандартів (conformance checkers). Therefore the outline algorithm cannot be relied upon to convey document structure to users. Автори рекомендують використовувати ранг заголовку (h1-h6) для опису структури документу.

Специфікація HTML 5 вводить ряд нових елементів, що дозволяють веб-розробникам краще описувати структуру веб-документу використовуючи стандартну семантику. Даний документ описує ці елементи та способи їх використання для створення бажаної схеми документу.

Структура документу в HTML 4

Структура документу, тобто семантична структура, що знаходиться між <body> і </body>, — основа представлення сторінки. В HTML4 для опису структури документу використовується форма запису із розділів та підрозділів. Розділ визначається за допомогою елемента (<div>), в який включаються елементи заголовків (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, або <h6>), які, власне, і слугують заголовками секцій чи підсекцій. Взаєморозміщення даних елементів утворює структуру документу та будує його схему.

Таким чином наступна розмітка:

<div class="section" id="forest-elephants" >
 <h1>Forest elephants</h1>
 <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.
  ...this section continues...
 <div class="subsection" id="forest-habitat" >
  <h2>Habitat</h2>
  <p>Forest elephants do not live in trees but among them.
   ...this subsection continues...
 </div>
</div>

зводиться до наступної схеми:

1. Forest elephants
  1.1 Habitat

Елемент <div> не оголошує нову секцію. Для цього достатньо наявності тегу заголовка. Таким чином фрамент:

<h1>Forest elephants</h1>
 <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.
  ...this section continues...
 <h2>Habitat</h2>
 <p>Forest elephants do not live in trees but among them.
  ...this subsection continues...
 <h2>Diet</h2>
<h1>Mongolian gerbils</h1>

зумовлює наступну схему:

1. Forest elephants
  1.1 Habitat
   1.2 Diet
2. Mongolian gerbils

Проблеми, розв'зані за допомогою HTML5

Спосіб визначення структури документу в HTML 4 та обробка її алгоритмом схематизації є досить складнм та зумовлює наступні проблеми:

 1. Використання елементу <div>  для оголошення секцій (розділів) без використання спеціальних класів (значень атрибуту class) робить неможливим застосування алгоритму схематизації ("Цей <div> — частина схеми сторінки, що визначає секцію чи підсекцію?" Чи "це звичайний <div>-елемент, використаний для стилізації?"). Іншими словами, специфікація HTML 4 дуже неточно визначає межі початку та закінчення розділів. Автоматична генерація схеми документу досить важлива, зокрема для реабілітаційних технологій, які адаптують та доносять інформацію до людей (від перекл.: як правило, з обмеженими можливостями) базуючись на структурі документу. HTML 5 усуває труднощі обробки елементу <div> алгоритмом схематизації, оскільки вводить новий елемент для розділів, <section>, HTML Section Element.
 2. Merging several documents is hard: inclusion of a sub-document in a main document means changing the level of the HTML Headings Element so that the outline is kept. This is solved in HTML5 as the newly introduced sectioning elements (<article>, <section>, <nav> and <aside>) are always subsections of their nearest ancestor section, regardless of what sections are created by internal headings.
 3. In HTML4, every section is part of the document outline. But documents are often not that linear. A document can have special sections containing information that is not part of, though it is related to, the main flow, like an advertisement block or an explanation box. HTML5 introduces the <aside> element allowing such sections to not be part of the main outline.
 4. Again, in HTML4, because every section is part of the document outline, there is no way to have sections containing information related not to the document but to the whole site, like logos, menus, table of contents, or copyright information and legal notices. For that purpose, HTML5 introduces three new elements: <nav> for collections of links, such as a table of contents, <footer> and <header> for site-related information. Note that <header> and <footer> are not sectioning content like <section>, rather, they exist to semantically mark up parts of a section.

More generally, HTML5 brings precision to the sectioning and heading features, allowing document outlines to be predictable and used by the browser to improve the user experience.

Алгоритм схематизації HTML 5

Let's consider the algorithms  underlying the way HTML handles sections and outlines.

Defining sections

All content lying inside the <body> element is part of a section. Sections in HTML5 can be nested. Beside the main section, defined by the <body> element, section limits are defined either explicitly or implicitly. Explicitly-defined sections are the content within <body><section><article><aside>, and <nav> tags. 

Each section can have its own heading hierarchy. Therefore, even a nested section can have an <h1>. See Defining headings

Let's look at an example — here we have a document with a top level section and a footer defined. Inside the top level section we have three subsections, defined by two <section> elements and an <aside> element:

<section>

  <h1>Forest elephants</h1> 

  <section>
    <h1>Introduction</h1>
    <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.</p>
  </section>

  <section>
    <h1>Habitat</h1>
    <p>Forest elephants do not live in trees but among them.</p>
  </section>

  <aside>
    <p>advertising block</p>
  </aside>

</section>

<footer>
  <p>(c) 2010 The Example company</p>
</footer>

This leads to the following outline:

1. Forest elephants
   1.1 Introduction
   1.2 Habitat

Defining headings

While the HTML Sectioning elements define the structure of the document, an outline also needs headings to be useful. The basic rule is simple: the first HTML heading element (one of <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>) defines the heading of the current section.

The heading elements have a rank given by the number in the element name, where <h1> has the highest rank, and <h6> has the lowest rank. Relative ranking matters only within a section; the structure of the sections determines the outline, not the heading rank of the sections. For example, consider this code:

<section>
  <h1>Forest elephants</h1>    
  <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants. 
    ...this section continues...
  <section>
    <h2>Habitat</h2>  
    <p>Forest elephants do not live in trees but among them.
        ...this subsection continues...
  </section>
</section>
<section>
  <h3>Mongolian gerbils</h3>
  <p>In this section, we discuss the famous mongolian gerbils. 
     ...this section continues...
</section>

This creates the following outline:

1. Forest elephants
  1.1 Habitat
2. Mongolian gerbils

Note that the rank of the heading element (in the example <h1> for the first top-level section, <h2> for the subsection and <h3> for the second top-level section) is not important. (Any rank can be used as the heading of an explicitly-defined section, although this practice is not recommended.)

Implicit sectioning

Because the HTML5 Sectioning Elements aren't mandatory to define an outline, to keep compatibility with the existing web dominated by HTML4, there is a way to define sections without them. This is called implicit sectioning.

The heading elements (<h1> to <h6>) define a new, implicit, section when they aren't the first heading of their parent, explicit, sections. The way this implicit section is positioned in the outline is defined by its relative rank with the previous heading in their parent section. If it is of a lower rank than the previous heading, it opens an implicit sub-section of the section. This code:

<section>
  <h1>Forest elephants</h1>  
  <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.
    ...this section continues...
  <h3 class="implicit subsection">Habitat</h3>
  <p>Forest elephants do not live in trees but among them.
    ...this subsection continues...
</section>

leading to the following outline:

1. Forest elephants
  1.1 Habitat (implicitly defined by the h3 element)

If it is of the same rank as the previous heading, it closes the previous section (which may have been explicit!) and opens a new implicit one at the same level: 

<section>
  <h1>Forest elephants</h1>  
  <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.
    ...this section continues...
  <h1 class="implicit section">Mongolian gerbils</h1>
  <p>Mongolian gerbils are cute little mammals.
    ...this section continues...
</section>

leading to the following outline: 

1. Forest elephants
2. Mongolian gerbils (implicitly defined by the h1 element, which closed the previous section at the same time)

If it is of a higher rank than the previous heading, it closes the previous section and opens a new implicit one at the higher level:

<body>
  <h1>Mammals</h1>
  <h2>Whales</h2>
  <p>In this section, we discuss the swimming whales.
    ...this section continues...
  <section>
    <h3>Forest elephants</h3>  
    <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants.
      ...this section continues...
    <h3>Mongolian gerbils</h3>
      <p>Hordes of gerbils have spread their range far beyond Mongolia.
         ...this subsection continues...
    <h2>Reptiles</h2>
      <p>Reptiles are animals with cold blood.
          ...this section continues...
  </section>
</body>

leading to the following outline:

1. Mammals
  1.1 Whales (implicitly defined by the h2 element)
  1.2 Forest elephants (explicitly defined by the section element)
  1.3 Mongolian gerbils (implicitly defined by the h3 element, which closes the previous section at the same time)
2. Reptiles (implicitly defined by the h2 element, which closes the previous section at the same time)

This is not the outline that one might expect by quickly glancing at the heading tags. To make your markup human-understandable, it is a good practice to use explicit tags for opening and closing sections, and to match the heading rank to the intended section nesting level. However, this is not required by the HTML5 specification. If you find that browsers are rendering your document outline in unexpected ways, check whether you have sections that are implicitly closed by heading elements.

An exception to the rule of thumb that heading rank should match the section nesting level is for sections that may be reused in multiple documents. For example, a section might be stored in a content-management system and assembled into documents at run time. In this case, a good practice is to start at <h1> for the top heading level of the reusable section. The nesting level of the reusable section will be determined by the section hierarchy of the document in which it appears. Explicit section tags are still helpful in this case.

Sectioning roots

 A sectioning root is an HTML element that can have its own outline, but the sections and headings inside it does not contribute to the outline of its ancestor. Beside <body> which is the logical sectioning root of a document, these are often elements that introduce external content to the page: <blockquote>, <details>, <fieldset>, <figure> and <td>.

Example:

<section>
  <h1>Forest elephants</h1> 
  <section>
    <h2>Introduction</h2>
    <p>In this section, we discuss the lesser known forest elephants</p>
  </section>
  <section>
    <h2>Habitat</h2>
    <p>Forest elephants do not live in trees but among them. Let's
       look what scientists are saying in "<cite>The Forest Elephant in Borneo</cite>":</p>
    <blockquote>
       <h1>Borneo</h1>
       <p>The forest element lives in Borneo...</p>
    </blockquote>
  </section>
</section>

This example results in the following outline:

1. Forest elephants
  1.1 Introduction
   1.2 Habitat

This outline doesn't contain the internal outline of the <blockquote> element, which, being an external citation, is a sectioning root and isolates its internal outline.

Sections outside the outline

 HTML5 introduces two new elements that allow defining sections that don't belong to the main outline of a web document:

 1. The HTML Aside Section Element (<aside>) defines a section that, though related to the main element, doesn't belong to the main flow, like an explanation box or an advertisement. It has its own outline, but doesn't belong to the main one.
 2. The HTML Navigational Section Element (<nav>) defines a section that contains navigation links. There can be several of them in a document, for example one with page internal links like a table of contents, and another with site navigational links. These links are not part of the main document flow and outline, and are generally not initially rendered by screen readers and similar assistive technologies.

Headers and Footers

HTML5 also introduces two new elements that can be used to mark up the header and the footer of a section:

 1. The HTML Header Element (<header>) defines a page header — typically containing the logo and name of the site and possibly a horizontal menu — or section header, containing perhaps the section's heading, author name, etc. <article>, <section>, <aside>, and <nav> can have their own <header>. Despite its name, it is not necessarily positioned at the beginning of the page or section.
 2. The HTML Footer Element (<footer>) defines a page footer — typically containing the copyright and legal notices and sometimes some links — or section footer, containing perhaps the section's publication date, license information, etc. <article>, <section>, <aside>, and <nav> can have their own <footer>. Despite its name, it is not necessarily positioned at the end of the page or section.

These do not create new sections in the outline, rather, they mark up content inside sections of the page.

Addresses in sectioning elements

The author of a document often wants to publish some contact information, such as the author's name and address. HTML4 allowed this via the <address> element, which has been extended in HTML5.

A document can be made of different sections from different authors. A section from another author than the one of the main page is defined using the <article> element. Consequently, the <address> element is now linked to its nearest <body> or <article> ancestor.

Using HTML5 elements in non-HTML5 browsers

Sections and headings elements should work in most non-HTML5 browsers. Though unsupported, they don't need a special DOM interface and they only need a specific CSS styling as unknown elements are styled as display:inline by default:

section, article, aside, footer, header, nav, hgroup {
  display:block;
}

Of course the web developer can style them differently, but keep in mind that in a non-HTML5 browser, the default styling is different from what is expected for such elements. Also note that the <time> element has not been included, because the default styling for it in a non-HTML5 browser is the same as the one in an HTML5-compatible one.

This method has its limitation though, as some browsers do not allow styling of unsupported elements. That is the case of the Internet Explorer (version 8 and earlier), which need a specific script to allow this:

<!--[if lt IE 9]>
  <script>
    document.createElement("header" );
    document.createElement("footer" );
    document.createElement("section"); 
    document.createElement("aside"  );
    document.createElement("nav"    );
    document.createElement("article"); 
    document.createElement("hgroup" ); 
    document.createElement("time"   );
  </script>
<![endif]-->

This script means that, in the case of Internet Explorer (8 and earlier), scripting should be enabled in order to display HTML5 sectioning and headings elements properly. If not, they won't be displayed, which may be problematic as these elements are likely defining the structure of the whole page. That's why an explicit <noscript> element should be added for this case:

<noscript>
   <strong>Warning !</strong>
   Because your browser does not support HTML5, some elements are simulated using JScript.
   Unfortunately your browser has disabled scripting. Please enable it in order to display this page.
</noscript>

This leads to the following code to allow the support of the HTML5 sections and headings elements in non-HTML5 browsers, even for Internet Explorer (8 and older), with a proper fallback for the case where this latter browser is configured not to use scripting:

<!--[if lt IE 9]>
  <script>
    document.createElement("header" );
    document.createElement("footer" );
    document.createElement("section"); 
    document.createElement("aside"  );
    document.createElement("nav"    );
    document.createElement("article"); 
    document.createElement("hgroup" ); 
    document.createElement("time"   );
  </script>
  <noscript>
     <strong>Warning !</strong>
     Because your browser does not support HTML5, some elements are created using JavaScript.
     Unfortunately your browser has disabled scripting. Please enable it in order to display this page.
  </noscript>
<![endif]-->

Підсумок

Нові семантичні елементи, що були введені стандартом HTML5 забезпечили можливість описувати структуру документу єдиним стандартеризованим способом. They bring a big advantage for people having HTML5 browsers and needing the structure to help them understand the page, for instance people needing the help of some assistive technology. These new semantic elements are simple to use and, with very few burdens, can be made to work also in non-HTML5 browsers. Therefore they should be used without restrictions.