linear-gradient()

linear-gradient() CSS функція створює зображення, що складається з прогресивного переходу між двома або більше кольорами по прямій лінії. Резултатом буде об`єкт типу <gradient> (en-US) , що є спеціальним видом <image> (en-US).

Як і будь-який градієнт, лінійний градієнт не має внутрішніх розмірів; тобто він не має природного або бажаного розміру, а також кращого співвідношення. Його розмір буде відповідати розміру елемента, до якого він застосовується.

Щоб створити лінійний градієнт, який повторюється так, щоб заповнити його контейнер, скористайтеся функцією repeating-linear-gradient (en-US).

Оскільки <gradient> належить до типу даних <image>вони можуть використовуватися лише там, де можна використовувати <image>. З цієї причини linear-gradient() не працюватиме там де застосовуються такі властивості як background-color (en-US) і інших властивостях, що використовують тип даних  <color> (en-US).

Композиція лінійного градієнту

Лінійний градієнт визначається віссю - градієнтною лінією та двома або більше точками зупинки кольорів. Кожна точка на осі - виразний колір; щоб створити плавний градієнт, функція linear-gradient() малює серію кольорових ліній, перпендикулярних лінії градієнта, кожна з яких відповідає кольору точки, де вона перетинає лінію градієнта.

linear-gradient.png

Лінія градієнта визначається центром коробки, що містить зображення градієнта, і кутом. Кольори градієнта визначаються двома або більше точками: початковою точкою, кінцевою точкою та між ними необов’язковими кольоровими точками зупинки.

Початковою точкою є місце на лінії градієнта, де починається перший колір. Кінцевою точкою є точка, в якій закінчується останній колір. Кожна з цих двох точок визначається перетином лінії градієнта з перпендикулярною лінією, що проходить від кута коробки, який знаходиться в одному квадраті. Кінцеву точку можна просто зрозуміти як симетричну точку відліку. Ці дещо складні визначення призводять до цікавого ефекту, який іноді називають магічними кутами: кути, найближчі до початкової та кінцевої точок, мають той же колір, що і їхні відповідні початкові або кінцеві точки.

Налаштування градієнтів

Додавши більше точок зупинки кольорів у лінії градієнта, ви можете створити модифікований перехід між декількома кольорами. Позицію зупинки кольору можна чітко визначити, використовуючи <length> (en-US) або <percentage> (en-US). Якщо ви не вказали розташування кольору, він розміщується на півдорозі між тим, що йому передує, і тим, що слідує за ним. Наступні два градієнти рівнозначні.

linear-gradient(red, orange, yellow, green, blue);
linear-gradient(red 0%, orange 25%, yellow 50%, green 75%, blue 100%);

By default, colors transition smoothly from the color at one color stop to the color at the subsequent color stop, with the midpoint between the colors being the half way point between the color transition. You can move this midpoint to any position between two color stops by adding an unlabelled % color hint between the two colors to indicate where the middle of the color transition should be. The following example is solid red from the start to the 10% mark and solid blue from 90% to the end. Between 10% and 90% the color transitions from red to blue, however the midpoint of the transition is at the 30% mark rather than 50% as would have happened without the 30% color hint.

linear-gradient(red 10%, 30%, blue 90%);

Якщо дві або більше кольорових зупинки знаходяться в одному місці, переходом буде суцільна лінія між першим і останнім кольорами, задекларованими в цьому місці.  

Кольорові зупинки повинні бути вказані у порядку зростання. Подальші зупинки кольорів з меншим значенням замінять значення попередньої зупинки кольору, створюючи жорсткий перехід. Наступні зміни від червоного до жовтого на позначці 30%, а потім переходи від жовтого до синього понад 35% градієнта

linear-gradient(red 40%, yellow 30%, blue 65%);

Допускається багатопозиційна зупинка кольору. Колір можна оголосити двома суміжними зупинками кольорів, задекларувавши обидві позиції в CSS. Наступні три градієнти еквівалентні:

linear-gradient(red 0%, orange 10%, orange 30%, yellow 50%, yellow 70%, green 90%, green 100%);
linear-gradient(red, orange 10% 30%, yellow 50% 70%, green 90%);
linear-gradient(red 0%, orange 10% 30%, yellow 50% 70%, green 90% 100%);

За замовчуванням, якщо немає кольору із зупинкою 0%, перший заявлений колір буде в цій точці. Аналогічно, останній колір буде продовжуватись до позначки 100%, або буде на позначці 100%, якщо на останній зупинці не було оголошено жодної довжини.

Синтаксис

/* A gradient tilted 45 degrees,
  starting blue and finishing red */
linear-gradient(45deg, blue, red);

/* A gradient going from the bottom right to the top left corner,
  starting blue and finishing red */
linear-gradient(to left top, blue, red);

/* Color stop: A gradient going from the bottom to top,
  starting blue, turning green at 40% of its length,
  and finishing red */
linear-gradient(0deg, blue, green 40%, red);

/* Color hint: A gradient going from the left to right,
  starting red, getting to the midpoint color
  10% of the way across the length of the gradient,
  taking the rest of the 90% of the length to change to blue */
linear-gradient(.25turn, red, 10%, blue);

/* Multi-position color stop: A gradient tilted 45 degrees,
  with a red bottom-left half and a blue top-right half,
  with a hard line where the gradient changes from red to blue */
linear-gradient(45deg, red 0 50%, blue 50% 100%);

Values

<side-or-corner>
Позиція стартової точки градієнта. Якщо її вказано починається зі слова to і до двох ключових слів: одне вказує горизонтальну сторону (left or right), а інше вертикальну сторону (top or bottom). Порядок бічних ключових слів не має значення. Якщо не вказано, він за замовчуванням буде to bottom .
Значення to top, to bottom, to left, і to right еквівалентні 0deg, 180deg, 270deg, і 90deg, відповідно. Інші значення конвертуються в значення кутів.
<angle> (en-US)
Кут нахилу лінії градієнта . Значення 0deg еквівалентне to top; зростаючі значення обертаються за годинниковою стрілкою .
<linear-color-stop>
Кольорові зупинки <color> (en-US) значення, з подальшим одним або двома опціональними положеннями точок зупинки, ( кожен з яких є або <percentage> (en-US) або <length> (en-US) по осі градієнта ).
<color-hint>
The color-hint is an interpolation hint defining how the gradient progresses between adjacent color stops. The length defines at which point between two color stops the gradient color should reach the midpoint of the color transition. If omitted, the midpoint of the color transition is the midpoint between two color stops.

Примітка: Rendering of color stops in CSS gradients follows the same rules as color stops in SVG gradients.

Formal syntax

linear-gradient(
 [ <angle> | to <side-or-corner> ,]? <color-stop-list> )
 \---------------------------------/ \----------------------------/
  Definition of the gradient line    List of color stops

where <side-or-corner> = [ left | right ] || [ top | bottom ]
 and <color-stop-list> = [ <linear-color-stop> [, <color-hint>? ]? ]#, <linear-color-stop>
 and <linear-color-stop> = <color> [ <color-stop-length> ]?
 and <color-stop-length> = [ <percentage> | <length> ]{1,2}
 and <color-hint> = [ <percentage> | <length> ]

Приклади

Градієнт під кутом 45 градусів

body {
 background: linear-gradient(45deg, red, blue);
}

Gradient that starts at 60% of the gradient line

body {
 background: linear-gradient(135deg, orange, orange 60%, cyan);
}

Градієнт з багатопозиційними точками зупинки

У цьому прикладі використовуються багатопозиційні кольорові зупинки, причому сусідні кольори мають однакове значення стоп кольору, створюючи смугастий ефект.

body {
 background: linear-gradient(to right,
   red 20%, orange 20% 40%, yellow 40% 60%, green 60% 80%, blue 80%);
}

Примітка: Please see Using CSS gradients for more examples.

Специфікації

Specification Status Comment
CSS Images Module Level 4
The definition of 'Gradient Color-Stops' in that specification.
Working Draft Adds interpolation hints.
CSS Images Module Level 3
The definition of 'linear-gradient()' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Сумісність з браузерами

BCD tables only load in the browser

Дивіться також