Модель візуального формування

Модель візуального форматування (visual formatting model) у CSS являє собою алгоритм, що обробляє документ та подає його на візуальному носії. Ця модель є основним поняттям CSS.

Кожен елемент в документі зазнає перетворення згідно з моделлю візуального формування і породжує нуль (жодного), один або кілька прямокутників відповідно до коробчастої моделі (en-US) CSS. Компонування кожного такого прямокутника визначається низкою чинників:

 • Розміри прямокутника: точно зазначені, обмежені, або ні;
 • Тип компонування: рядковий (inline), рядкового рівня (inline-level), неподільний рядкового рівня чи блоковий;
 • Схема розміщення: в нормальному потоці (flow), рухомий (en-US), чи абсолютно розміщений;
 • Решта елементів у дереві: нащадки та сусідські елементи;
 • Розмір вікна та розміщення в ньому;
 • Справжні (первинні) розміри зображень, що їх містять елементи;
 • Інша інформація ззовні.

Відповідно до моделі, прямокутник розміщується й малюється відносно краю блока, всередині якого він міститься. Зазвичай прямокутник утворює такий блок для своїх нащадків. Втім, розмір прямокутника не обмежено розмірами блока, що його містить; коли компонування прямокутника передбачає вихід за межі блока, це зветься переповненням (en-US).

Утворення прямокутників

Генерація блоків, це частина візуального форматування CSS, що створює прямокутники з елементів документу. Сгенеровані блоки є різних типів, що вплиає на те, як виконується візуальне формування. Тип згенерованого блоку залежить від значення CSS display (en-US).

Block-level elements and block boxes

Елемент  називається блочним, коли його вираховане значення  display (en-US) CSS property is: block, list-item, or table. Елемент рівня блоку візуально форматується, як блок (наприклад абзац), приздачений для вертикальної компановки.

Each block-level box participates in a block formatting context. Each block-level element generates at least one block-level box, called the principal block-level box. Some elements, like a list-item element, generating further boxes to handle bullets and other typographic elements introducing the list item, may generate more boxes. Most generate only the principal, block-level box.

The principal block-level box contains descendant-generated boxes and generated content. It is also the box involved in the positioning scheme.

venn_blocks.pngA block-level box may also be a block container box. A block container box is a box that contains only other block-level boxes, or creates an inline formatting context, thus containing only inline boxes.

It is important to note that the notions of a block-level box and block container box are disjoined. The first, describes how the box behaves with its parents and sibling. The second, how it interacts with its descendants. Some block-level boxes, like tables, aren't block container boxes. Reciprocally, some block container boxes, like non-replaced inline blocks and non-replaced table cells, aren't block-level boxes.

Block-level boxes that also are block container boxes are called block boxes.

Anonymous block boxes

In some cases, the visual formatting algorithm needs to add supplementary boxes. Because CSS selectors cannot style or name these boxes, they are called anonymous boxes.

Because selectors do not work with anonymous boxes, they cannot be styled via a stylesheet. This means that all inheritable CSS properties have the inherit value, and all non-inheritable CSS properties, have the initial value.

Block containing boxes contain only inline-level boxes, or only block-level boxes. But often the document contains a mix of both. In that case, anonymous block boxes are created around adjacent inline-level boxes.

Example

If we take the following HTML code (with default styling applied to it, that is <div> (en-US) and <p> (en-US) elements have display:block :

<div>Some inline text <p>followed by a paragraph</p> followed by more inline text.</div>

Two anonymous block boxes are created: one for the text before the paragraph (Some inline text), and another for the text after it (followed by more inline text). This builds the following block structure:

anonymous_block-level_boxes.png

Leading to:

Some inline text
followed by a paragraph
followed by more inline text.

Unlike the <p> (en-US) element's box, Web developers cannot control the style of the two anonymous boxes. Inheritable properties take the value from the <div> (en-US)'s property value, like color (en-US) to define the color of the text, and set the others to the initial value. For example, they won't have a specific background-color (en-US), it is always transparent, the initial value for that property, and thus the background of the <div> is visible. A specific background color can be applied to the <p> box. Similarly, the two anonymous boxes always use the same color for their text.

Another case that leads to the creation of anonymous block boxes, is an inline box that contains one or several block boxes. In that case, the box containing the block box is split into two inline boxes: one before, and one after the block box. All the inline boxes before the block box are then enclosed into an anonymous block box, so are the inline boxes following the block box. Therefore, the block box becomes the sibling of the two anonymous block boxes containing the inline elements.

If there are several block boxes, without inline content in-between, the anonymous block boxes are created before, and after the set of boxes.

Example

If we take the following HTML code, with <p> (en-US) have display:inline and <span> (en-US) have display:block :

<p>Some <em>inline</em> text <span>followed by a paragraph</span> followed by more inline text.</p>

Two anonymous block boxes are created, one for the text before the span Element (Some inline text) and one for the text after it (followed by more inline text), which gives the following block structure:

Which leads to:

Some inline text
followed by a paragraph
followed by more inline text.

Inline-level elements and inline boxes

An element is said to be inline-level when the calculated value of its display (en-US) CSS property is: inline, inline-block or inline-table. Visually, it doesn't constitute blocks of contents, but is distributed in lines with other inline-level content. Typically, the content of a paragraph with different formatting, like emphasis or images, is made from inline-level elements.

venn_inlines.png

This diagram uses outdated terminology; see note below. Besides that, it is incorrect because the yellow ellipsis on the right side is per definition either identical to the one on the left side, or bigger than that (it could be a mathematical superset), because the spec says "Inline-level elements generate inline-level boxes, which are boxes that participate in an inline formatting context", see CSS 2.2, chapter 9.2.2

Inline-level elements generate inline-level boxes that are defined as boxes participating to an inline formatting context. Inline boxes are both inline-level boxes and boxes, whose contents participate in their container's inline formatting context. This is the case, for example, for all non-replaced boxes with display:inline. Inline-level boxes, whose contents do not participate in an inline formatting context, are called atomic inline-level boxes. These boxes, generated by replaced inline-level elements or by elements with a calculated display (en-US) value of inline-block or inline-table, are never split into several boxes, as is possible with inline boxes.

Note: Initially, atomic inline-level boxes were called atomic inline boxes. This was unfortunate, as they are not inline boxes. This was corrected in an erratum to the spec. Nevertheless, you can harmlessly read atomic inline-level box each time you meet atomic inline box in the literature, as this is only a name change.
Atomic inline boxes cannot be split into several lines in an inline formatting context.
<style>
 span {
  display:inline; /* default value*/
 }
</style>
<div style="width:20em;">
  The text in the span <span>can be split in several
  lines as it</span> is an inline box.
</div>

which leads to:

The text in the span can be split into several lines as it is an inline box.
<style>
 span {
  display:inline-block;
 }
</style>
<div style="width:20em;">
  The text in the span <span>cannot be split in several
  lines as it</span> is an inline-block box.
</div>

which leads to:

The text in the span cannot be split into several lines as it is an inline-block box.

Anonymous inline boxes

As for block boxes, there are a few cases where inline boxes are created automatically by the CSS engine. These inline boxes are also anonymous as they cannot be named by selectors; they inherit the value of all inheritable properties, setting it to initial for all others.

The most common case where an anonymous inline box is created, is when some text is found as a direct child of a block box creating an inline formatting context. In that case, this text is included in the largest possible anonymous inline box. Also, space content, which would be removed by the behavior set in the white-space (en-US) CSS property, does not generate anonymous inline boxes because they would end empty.

Example TBD

Other types of boxes

Line boxes

Line boxes are generated by the inline formatting context to represent a line of text. Inside a block box, a line box extends from one border of the box to the other. When there are floats, the line box starts at the rightmost border of the left floats and ends at the leftmost border of the right floats.

These boxes are technical, and Web authors do not usually have to bother with them.

Run-in boxes

Run-in boxes, defined using display:run-in, are boxes that are either block boxes or inline boxes, depending on the type of the following box. They can be used to create a title that runs inside its first paragraph when possible.

Note: Run-in boxes were removed from the CSS 2.1 standard, as they were insufficiently specified to allow for interoperable implementation. They may reappear in CSS3, but meanwhile, are considered experimental. They should not be used in production.

Model-induced boxes

Besides the inline and block formatting contexts, CSS specifies several additional content models that may be applied to elements. These additional models, used to describe specific layouts, may define additional box types:

 • The table content model may create a table wrapper box and a table box, but also specific boxes like caption boxes.
 • The multi-column content model may create column boxes between the container box and the content.
 • The experimental grid, or flex-box content models, also create additional types of boxes.

Positioning schemes

Once boxes are generated, the CSS engine needs to position them on the layout. To do that, it uses one of the following algorithms:

 • The normal flow - positions each box one after the other.
 • The floats algorithm - extracts the box from the normal flow and put it to the side of the containing box.
 • The absolute positioning scheme - positions a box within an absolute coordinate system that is established by its containing element. An absolutely positioned element can cover other elements.

Normal flow

In the normal flow, boxes are laid out one after the other. In a block formatting context, they are laid out vertically; in an inline formatting context, they are laid out horizontally. The normal flow is triggered when the CSS position is set to the value static or relative, and if the CSS float (en-US) is set to the value none.

Example

When in the normal flow, in a block formatting context, boxes are laid vertically one after the other out:

[image]

When in the normal flow, in an inline formatting context, boxes are laid horizontally one after the other out:

[image]

There are two sub-cases of the normal flow: static positioning and relative positioning:

 • In static positioning, triggered by the value static of the position property, the boxes are drawn at the exact position defined by the normal flow layout.
  [image]
 • In relative positioning, triggered by the value relative of the position property, the boxes are drawn with an offset defined by the top (en-US), bottom (en-US), left (en-US) and right (en-US) CSS properties.

Floats

In the float positioning scheme, specific boxes (called floating boxes or simply floats) are positioned at the beginning, or end of the current line. This leads to the property that text (and more generally anything within the normal flow) flows along the edge of the floating boxes, except if told differently by the clear (en-US) CSS property.

The float positioning scheme for a box is selected, by setting the float (en-US) CSS property on that box to a value different than none and position to static or relative. If float (en-US) is set to left, the float is positioned at the beginning of the line box. If set to right, the float is positioned at the end of the line box. In either case, the line box is shrunk to fit alongside the float.

[image]

Absolute positioning

In the absolute positioning scheme, boxes are entirely removed from the flow and don't interact with it at all. They are positioned relative to their containing block using the top (en-US), bottom (en-US), left (en-US) and right (en-US) CSS properties.

An element is absolutely positioned if the position is set to absolute or fixed.

With a fixed positioned element, the containing block is the viewport. The position of the element is absolute within the viewport. Scrolling does not change the position of the element.

Див. також