Коробчаста модель CSS

Коробчаста модель (box model) — це алгоритм CSS, що подає елементи (включно з їх відступами (en-US) та полями (en-US)) у вигляді прямокутних «коробок» та компонує їх відповідно до моделі візуального формування.

Довідка

Властивості

Властивості, що визначають потік (flow) вмісту

Властивості, що визначають розміри

Властивості, що визначають відступи

Властивості, що визначають поля

Інші властивості

Посібники

Вступ до коробчастої моделі CSS (en-US)
Описує та пояснює одне з ґрунтовних понять в CSS — коробчасту модель. Ця модель визначає, як CSS розташовує елементи, їх вміст, поля (en-US), обрамок (en-US) та відступи (en-US).
Згортання відступів
Два прилеглі відступи інколи згортаються в один. Ця стаття наводить правила, за якими це відбувається, та пояснює, як цим керувати.
Модель візуального формування
Описує та пояснює модель візуального формування.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
CSS Basic Box Model Candidate Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1) Recommendation  
CSS Level 1 Recommendation Первинне визначення

Підтримка веб-переглядачами

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0