bleed

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 bleed це пропускний дескриптор правил css, використовується  з @page за правилом , визначає ступінь області пропуску сторінки за межами сторінки. Ця властивість має тільки ефект  якщо позначки обрізання   увімкнено за допомогою властивості marks (en-US) property.

Syntax

/* Keyword values */
bleed: auto;

/* <length> values */
bleed: 8pt;
bleed: 1cm;

Значення

auto
Обчислюється до 6pt якщо  значення в marks (en-US) є обрізаним. В іншому випадку він обчислюється до нуля.
<довжина>

Вказує, наскільки назовні, в кожному напрямку, область випуску простягається поза полем сторінки. Значення можуть бути від’ємними, але можуть бути певні обмеження щодо реалізації.

Формальне визначення

Related at-rule@page
Initial value (en-US)auto
Computed value (en-US)as specified

Формальний синтаксис

auto | (en-US) <length> (en-US)

Приклади

Встановлення кровоточення сторінки  в 1см.

@page {
  bleed: 1cm;
}

Специфікації

Специфікація Стан Коментарі
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of 'bleed' in that specification.
Working Draft Initial definition

Сувмістність з браузерами

BCD tables only load in the browser

Зазвичай переглядають