bleed

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 bleed це пропускний дескриптор правил css, використовується  з @page за правилом , визначає ступінь області пропуску сторінки за межами сторінки. Ця властивість має тільки ефект  якщо позначки обрізання   увімкнено за допомогою властивості marks property.

Syntax

/* Keyword values */
bleed: auto;

/* <length> values */
bleed: 8pt;
bleed: 1cm;

Значення

auto
Обчислюється до 6pt якщо  значення в marks є обрізаним. В іншому випадку він обчислюється до нуля.
<довжина>

Вказує, наскільки назовні, в кожному напрямку, область випуску простягається поза полем сторінки. Значення можуть бути від’ємними, але можуть бути певні обмеження щодо реалізації.

Формальне визначення

Related at-rule@page
Initial valueauto
Computed valueas specified

Формальний синтаксис

auto | <length>

Приклади

Встановлення кровоточення сторінки  в 1см.

@page {
  bleed: 1cm;
}

Специфікації

Специфікація Стан Коментарі
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of 'bleed' in that specification.
Working Draft Initial definition

Сувмістність з браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
bleed descriptorChrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

No support  
No support

Зазвичай переглядають