Про скриптосумісні інтерфейси

Статус цього документа

Це лише початковий та неповний документ. Більшість наведених відомостей ґрунтується на http://www.mozilla.org/scriptable/ й статті Creating XPCOM Components.

Скриптосумісні інтерфейси

Інтерфейси дозволяють компонентам XPCOM виставляти свою функціональність назовні, водночас приховуючи деталі реалізації компонента. Інтерфейси пишуться мовою опису інтерфейсів XPIDL.

Якщо інтерфейс позначено як скриптосумісний, це свідчить про те, що на компоненти, які надають цей інтерфейс, можна посилатися (через той інтерфейс) зі скриптів (як-от JavaScript), а також те, що нові компоненти можна створювати шляхом реалізації таких інтерфейсів скриптовими мовами.

XPConnect

XPConnect — це технологія, що дозволяє використовувати/реалізовувати скриптосумісні інтерфейси у скриптах JavaScript. Жодної іншої скриптової мови XPConnect не підтримує.

Python

Існує розширення extensions/python, що наводить мости між XPCOM та Python, уможливлюючи використання/реалізацію скриптосумісних інтерфейсів мовою Python.