Оператор

Зарезервований вираз, що позначається знаком пунктуації чи буквенно-цифровим символом, що забезпечує вбудований функціонал, що може варіюватись в залежності від мови. Наприклад, в JavaScript оператор додавання ("+") може додавати числа та, крім цього, виконувати конкатинацію(злиття) рядків; оператор "not" (позн. "!") надає виразу протилежного значення, наприклад, вираз зі значенням true повертатиме false.

Learn more

General knowledge

Technical reference