Динамічна мова програмування

 

Динамічна мова програмування, це мова програмування в якій операції, які в іншому разі обробляються в процесі компіляції, можуть здійснюватись в ході виконання коду. Наприклад, в JavaScript можливо змінювати тип змінної чи додавати нові властивості чи методи до об'єкта, коли програма запущена. 

Термін протиставляється, так званим, статичним мовам програмування, в яких такі зміни типово не можливі.

Learn more

General knowledge