MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

<!DOCTYPE> вказує переглядачеві, яку версію HTML (чи XML) було використано для створення документа. Doctype є визначенням, але не тегом; його можна називати "Визначенням типу документа", або скорочено "DTD" (Document Type Declaration).

Детальніше

Загальні відомості

Технічна інформація

Мітки документа й учасники

 Зробили внесок у цю сторінку: asmforce
 Востаннє оновлена: asmforce,