Дешифрування

В криптографії, дешифрування це трансформація шифротексту в відкритий текст.

Дешифрування це одна з криптографічних основ: цей процес перетворює повідомлення з шифротекстом в відкритий текст, використовуючи криптографічний алгоритм, що називається шифр. Як і шифрування, дешифрування з використанням сучасних шифрів виконується за допомгою специфічних алгоритмів і секрету, який називають ключем. Так як алгоритми часто є публічними, то ключ має зберігатись в таємниці, якщо шифрування має бути захищеним.

The decryption primitive.

Дешифрування це процес, протилежний процесу шифрування і якщо ключ залишається в таємниці, то деширування без знання конкретного секрету є складним з математичної точки зору. Складність залежить від рівня захищеності обраного криптографічного алгоритму і розвивається разом з криптоаналізом.

Довідатись більше

Teхнічна довідка