Функція зворотного виклику

Функція зворотного виклику (callback function) - це функція, яка передається іншій функції в якості аргументу та викликається всередині зовнішньої функції для виконання певних дій.

Ось швидкий приклад:

function greeting(name) {
  alert('Привіт ' + name);
}

function processUserInput(callback) {
  var name = prompt("Будь ласка, введіть своє ім'я.");
  callback(name);
}

processUserInput(greeting);

Наведений приклад є синхронним зворотним викликом, так як він виконується негайно.

Зауважте, однак, що функції зворотного виклику часто використовуються, щоб продовжувати виконання коду після завершення асинхронної операції — вони називаються асинхронними функціями зворотного виклику. Гарним прикладом є фукнція зворотного виклику, що виконується всередині блоку .then(), приєднаного в кінець проміса, після чого проміс вирішується або відхиляється. Ця структура використовується у багатьох сучасних веб API, таких як fetch().

Дізнайтесь більше

Загальні відомості