We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Перейти до:

ООП (об'єктно-орієнтоване програмування) є підходом у програмуванні, який передбачає, що дані сховано всередині об'єктів, а операції здійснюються радше над об'єктами, ніж над їх складовими.

JavaScript є значною мірою об'єктно-орієнтованою мовою. Вона пропонує модель даних засновану на прототипах (на противагу моделі, заснованій на класах).

Дізнатись більше

Загальні відомості

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: asmforce
Востаннє оновлена: asmforce,