This is an archived page. It's not actively maintained.

Error.number

Нестандартна властивість. Не використовуйте!
Це розширення Microsoft, яке підтримується тільки у Internet Explorer.

Властивість Error.number повертає числову величину, асоційовану з конкретною помилкою.

Синтаксис

object
.number [= errorNumber]

Параметри

Object
Будь-який екземпляр об'єкта Error.
errorNumber
Ціле число, що відображає помилку.

Зауваження

Номер помилки є 32-бітним значенням. Перше 16-бітне слово є кодом об'єкта, а друге слово є кодом помилки. Щоб отримати код помилки, скористайтесь оператором & (побітове І), щоб об'єднати номер з шістнадцятковим числом 0xFFFF.

Приклад

Наступний приклад спричиняє викидання помилки та виводить код помилки, отриманий з номера помилки.

try
  {
  // Спричиняє помилку.
  var x = y;
  }
catch(e)
  {
  document.write ("Код помилки: ");
  document.write (e.number & 0xFFFF)
  document.write ("<br />");

  document.write ("Код об'єкта: ")
  document.write(e.number>>16 & 0x1FFF)
  document.write ("<br />");

  document.write ("Повідомлення помилки: ")
  document.write (e.message)
  }

Приклад

Цей код виведе наступне.

Код помилки: 5009
Код об'єкта: 10
Повідомлення помилки: 'y' is undefined

Вимоги

Підтримується у наступних режимах: режим сумісності (Quirks), стандарти Internet Explorer 6, стандарти Internet Explorer 7, стандарти Internet Explorer 8, стандарти Internet Explorer 9, стандарти Internet Explorer 10, стандарти Internet Explorer 11. Також підтримується у застосунках Store (Windows 8 та Windows Phone 8.1).

Належить доError Object

Див. також