Error.number

Нестандартна властивість. Не використовуйте!
Це розширення Microsoft, яке підтримується тільки у Internet Explorer.

Властивість Error.number повертає числову величину, асоційовану з конкретною помилкою.

Синтаксис

object 
.number [= errorNumber] 

Параметри

Object
Будь-який екземпляр об'єкта Error.
errorNumber
Ціле число, що відображає помилку.

Зауваження

Номер помилки є 32-бітним значенням. Перше 16-бітне слово є кодом об'єкта, а друге слово є кодом помилки. Щоб отримати код помилки, скористайтесь оператором & (побітове І), щоб об'єднати номер з шістнадцятковим числом 0xFFFF.

Приклад

Наступний приклад спричиняє викидання помилки та виводить код помилки, отриманий з номера помилки.

try 
  { 
  // Спричиняє помилку. 
  var x = y; 
  } 
catch(e) 
  { 
  document.write ("Код помилки: "); 
  document.write (e.number & 0xFFFF) 
  document.write ("<br />"); 

  document.write ("Код об'єкта: ") 
  document.write(e.number>>16 & 0x1FFF) 
  document.write ("<br />"); 

  document.write ("Повідомлення помилки: ") 
  document.write (e.message) 
  }

Приклад

Цей код виведе наступне.

Код помилки: 5009 
Код об'єкта: 10 
Повідомлення помилки: 'y' is undefined

Вимоги

Підтримується у наступних режимах: режим сумісності (Quirks), стандарти Internet Explorer 6, стандарти Internet Explorer 7, стандарти Internet Explorer 8, стандарти Internet Explorer 9, стандарти Internet Explorer 10, стандарти Internet Explorer 11. Також підтримується у застосунках Store (Windows 8 та Windows Phone 8.1).

Належить доError Object

Див. також