Список мережних запитів

Тут відображається список всіх запитів мережі, зроблених під час завантаження сторінки.

Список мережних запитів

Типово, Монітор мережі показує список всіх мережних запитів, зроблених під час завантаження сторінки. Кожен запит відображається у своєму рядку:

Типово, кожного разу, як Ви переходите до нової сторінки або перезавантажуєте поточну сторінку, мережний монітор очищається. Ви можете змінити цю поведінку, встановивши прапорець "Постійне журналювання" ("Enable persistent logs") в Налаштуваннях.

Стовпці для мережних запитів

Ви можете показувати/приховувати потрібні стовпці шляхом їх вибору в контекстному меню (викликається правою кнопкою миші над заголовком) . Пункт контекстного меню "Скинути стовпці" ("Reset Columns") призначений для скидання переліку стовпців в початкову конфігурацію. Нижче наведено перелік усіх доступних стовпців:

 • Стан (Status): повернений код статусу(стану) HTTP. Значення статусу супроводжується кольоровими піктограмами:
  • синій кружечок для інформаційних (коди 1XX). Зокрема, статус 101 (перемикання протоколів) для оновлень WebSocket.
  • зелений кружечок для успішних (2XX codes)
  • помаранчевий трикутник для перенаправлень (3XX)
  • червоний квадрат для помилок (4XX та 5XX)
  •  сіре коло для відповідей, отриманих з кешу браузера
  Значення коду відображається відразу після піктограми.
 • Спосіб (Метод, Method): Метод запиту HTTP, який використовується.
 • Файл (File): Базове ім'я файлу, що запитується.
 • Протокол (Protocol): Мережний протокол, що використовується для передачі даних. Типово, цей стовпець є прихованим. Доступний, починаючи з Firefox 55.
 • Схема (Scheme): Схема (https/http/ftp/...) запитуваного шляху. Типово, цей стовпець є прихованим. Доступний, починаючи з Firefox 55.
 • Домен (Domain): Домен запитуваного шляху.
  • Якщо запит використовує SSL/TLS  і в підключенні виявлені  слабкі місця в безпеці (як слабкі шифри), поруч із доменом Ви побачите трикутник попередження. Докладніше інформацію про цю проблему можна побачити на вкладці "Безпека".
  • Наведіть курсор на "Домен", щоб переглянути його IP-адресу 
  • Біля Домену є значок, який надає додаткову інформацію про стан безпеки для цього запиту. Див. піктограми безпеки.
 • Віддалений IP (Remote IP): IP-адреса сервера, що відповідає на запит. Типово, цей стовпець є прихованим. Доступний, починаючи з Firefox 55. 
 • Причина (Cause)Причина ініціювання мережного запиту, наприклад, запит XHR <img>, скрипт, запит скрипту на отримання зображення і т.п. Доступний, починаючи з Firefox 49.
 • Тип (Type): Content-type відповіді.
 • Куки (Cookies): Номер кука запиту, пов'язаного із запитом. Типово, цей стовпець є прихованим. Доступний, починаючи з Firefox 55.
 • Встановлювати куки (Set-Cookies):  Номер кука відповіді, пов'язаного із запитом. Типово, цей стовпець є прихованим. Доступний, починаючи з Firefox 55.
 • Передано (Transferred): Кількість байтів, які були фактично передані для завантаження ресурсу. Це значення буде менше, ніж в стовпці "Розмір", якщо ресурс було стиснуто. Починаючи з Firefox 47, якщо ресурс було отримано з кешу service worker, у цій комірці відображається напис "кешовано".
 • Розмір (Size): Розмір переданого ресурсу.

Кожен стовпець панелі інструментів у верхній частині має мітку, натискання на якій за даним стовпцем сортуються всі запити.

Ескізи зображень

Якщо запит стосується зображення, наведення на назву файлу показує в підказці попередній перегляд зображення :

Піктограми безпеки

У стовпці "Домен" Монітору мережі відображаються піктограми:

Це надає додаткову інформацію про стан безпеки запиту: 

Піктограма Значення
HTTPS
Слабкий HTTPS (наприклад, було використано слабке шифрування)
Помилковий HTTPS (наприклад, сертифікат є недійсним)
HTTP
Localhost
Вказує на те, що URL належить до відомого трекера, тому буде заблокований, якщо ввімкнено блокування вмісту.

Для слабких і помилкових запитів HTTPS більш детальну інформацію про проблему можна побачити у  вкладці "Безпека".

Стовпець "Причина"

У стовпці "Причина" вказано причину запиту. Зазвичай це значення досить очевидне, і воно корелюється зі стовпцем "Тип". Найпоширенішими значеннями є:

 • document: вихідний документ HTML.
 • img: елемент <img> .
 • imageset: елемент <img> .
 • script: файл JavaScript .
 • stylesheet: файл CSS .

Шкала часу (Timeline)

У списку запитів також відображається шкала часу для різних частин кожного запиту.

Кожній часовій шкалі надається горизонтальне положення у своєму рядку відносно інших мережних запитів. Таким чином, можна побачити загальний час, необхідний для завантаження сторінки. Більш детальну інформацію про кольорове кодування, що використовується тут, див. у розділі Часові діаграми.

Починаючи з Firefox 45, шкала часу також містить дві вертикальні лінії:

 • синя лінія мітить точку в якій запускається сторінкова подія DOMContentLoaded .
 • червона лінія мітить точку в якій запускається сторінкова подія load .

Фільтрація запитів

Можна фільтрувати запити за типом вмісту, за типом запитів XMLHttpRequests або WebSocket, за URL, або за властивостями запиту. 

Фільтрація за типом вмісту

Щоб відфільтрувати за типом вмісту, використовуйте відповідні кнопки з панелі інструментів.

Фільтрація XHR

Для відображення виключно запитів XHR, використовується кнопка "XHR" з панелі інструментів.

Фільтрація WebSockets

Для відображення виключно з'єднань WebSocket, використовується кнопка "WS" з панелі інструментів.

Крім того, може бути корисним додатковий компонент WebSocket Sniffer. 

Фільтрація за URL

Для фільтрації за URL, використовуйте пошукове поле з панелі інструментів.  Клацніть в межах пошукового поля, або натисніть Ctrl + F (або Cmd + F в Mac),  почніть введення. Список мережних запитів буде відфільтровано для включення лише тих запитів, які містять рядок фільтра в полях "Домен" або "Файл". 

Починаючи з Firefox 45, можна фільтрувати запити, що не містять означені рядки фільтрів, заповнивши запит оператором "-". Наприклад, запит "-google.com" покаже всі запити, що не містять "google.com" у своїй URL-адресі. 

Фільтрація за властивістю

Щоб відфільтрувати за певними властивостями запиту, скористайтеся  пошуковим полем з панелі інструментів. Пошукове поле розпізнає вказані ключові слова, які можна використовувати для фільтрації запитів за вказаними властивостями запиту. За цими ключовими словами слідують двокрапка та відповідне значення фільтра. Значення фільтра нечутливе до регістру. Встановлення мінуса (-) скасовує фільтр. Ви можете комбінувати різні фільтри, розділяючи їх пробілами.

Ключове слово Значення Приклад
status-code Показує ресурси з вказаним кодом статусу HTTP.  status-code:304
method Показує ресурси з вказаним методом запиту HTTP. method:post
domain Показує ресурси, що надходять з вказаного домену. domain:mozilla.org
remote-ip Показує ресурси, що надходять з сервера зі вказаним IP. remote-ip:63.245.215.53
remote-ip:[2400:cb00:2048:1::6810:2802]
cause Показує ресурси, що відповідають вказаному типу причини. Типи можна знайти в описі стовпця "Причина" cause:js
cause:stylesheet
cause:img
transferred Показує ресурси, що мають вказаний, або з близьким до вказаного розмір переданих даних. Як суфікс для кілобайт використовується літера k , мегабайт - m. Наприклад значення 1k еквівалентно 1024. transferred:1k
size Показує ресурси, що мають вказаний розмір (після розпакування) або розмір, близький до вказаного. Як суфікс для кілобайт використовується літера k , мегабайт - m. Наприклад значення 1k еквівалентно 1024. size:2m
larger-than

Показує ресурси, які перевищують вказаний розмір у байтах. Як суфікс для кілобайт використовується літера k , мегабайт - m. Наприклад значення 1k еквівалентно 1024.

larger-than:2000
-larger-than:4k
mime-type Показує ресурси, які відповідають вказаному типу MIME. mime-type:text/html
mime-type:image/png
mime-type:application/javascript
is is:cached і is:from-cache показує лише ресурси, що надходять з кешу.
is:running показує лише ресурси, які зараз передаються.
is:cached
-is:running
scheme Показує ресурси, передані за вказаною схемою. scheme:http
has-response-header Показує ресурси, які містять вказаний заголовок відповіді HTTP. has-response-header:cache-control
has-response-header:X-Firefox-Spdy
set-cookie-domain Показує ресурси, які мають заголовок Set-Cookie з атрибутом Domain, що відповідає вказаному значенню. set-cookie-domain:.mozilla.org
set-cookie-name Показує ресурси, які мають заголовок Set-Cookie з ім'ям, що відповідає вказаному значенню. set-cookie-name:_ga
set-cookie-value Показує ресурси, які мають заголовок Set-Cookie зі значенням, що відповідає вказаному. set-cookie-value:true
regexp Показує ресурси, що мають URL, що відповідає вказаному regular expression. regexp:\d{5}
regexp:mdn|mozilla

Контекстне меню

Контекстне меню рядка містить наступні пункти:

 • Копіювати URL (Copy URL)
 • Копіювати параметри URL (Copy URL Parameters)
 • Копіювати дані POST (тільки для запитів POST) (Copy POST Data)
 • Копіювати як cURL (Copy as cURL)
 • Копіювати заголовки запитів (Copy Request Headers)
 • Копіювати заголовки відповідей (Copy Response Headers)
 • Копіювати відповідь (Copy Response)
 • Копіювати зображення як URI даних (тільки для зображень) (Copy Image as Data URI)
 • Копіювати все як HAR (Copy All As HAR)
 • Зберегти все як HAR (Save All As HAR)
 • Зберегти зображення як (Save Image As) (тільки для зображень)
 • Редагувати і надіслати заново (Edit and Resend)
 • Відкрити в новій вкладці (Open in New Tab)
 • Почати Аналіз швидкодії (Start Performance Analysis for the page)

Редагувати і надіслати заново (Edit and Resend)

Відкриває редактор, що дозволяє редагувати метод, URL-адресу, параметри та заголовки для запиту та повторно його надіслати. 

Відкрити в новій вкладці (Open in New Tab)

Відправляє запит у новій вкладці - дуже корисно для налагодження асинхронних запитів.

Копіювати як cURL (Copy as cURL)

Вибір цього пункту меню приводить до копіювання мережного запиту в буфер обміну як команди cURL, після чого можна виконати його з командного рядка. Команда може містити такі параметри:

-X [METHOD] Якщо не використовується метод GET та POST
--data Для параметрів запиту, закодованих URL-адресами
--data-binary Для багатокомпонентних параметрів запиту
--http/VERSION Якщо HTTP не є версією 1.1
-I Якщо використовується метод HEAD
-H

По одному для кожного заголовка запиту.

Починаючи з Firefox 34, якщо вказаний заголовок "Accept-Encoding", команда cURL буде містити  --compressed замість -H "Accept-Encoding: gzip, deflate". Це значить, що відповідь буде автоматично розпаковуватися.

Копіювати/зберегти все як HAR (Copy/Save All As HAR)

Ці пункти створюють HTTP Archive (HAR) для всіх запитів списку. Формат HAR дозволяє експортувати детальну інформацію про мережні запити. "Копіювати все як HAR" ("Copy All As HAR") копіює дані в буфер обміну. "Зберегти все як HAR"("Save All As HAR") відкриває діалогове вікно, за допомогою якого можна зберегти архів на диск.

У новому випадаючому меню "HAR" також містяться команди "Копіювати все як HAR" та "Зберегти все як HAR", а також пункт "Імпортувати ...".

Можливості Монітору мережі

У наступних статтях розглядаються різні аспекти використання Монітору мережі :