Join the MDN community

MDN web dökümanları vikiden daha fazlasıdır: Açık Web teknolojileri hakkında dökümanlar oluşturulan , birlikte çalışan yazılım geliştiricilerinden oluşan bir topluluktur. 

MDN'e katkıda bulunmanızdan hoşnut oluruz, bunun yanında MDN topluluğuna katılmanız bizi daha da mutlu eder. Aşağıda nasıl bağlanacağınza dair üç adım verilmiştir.

  1. MDN üyeliği oluşturun.
  2. Tartışmalara katılın.
  3. Ne olduğunu takip edin.

Topluluk nasıl çalışır

Sonraki paragraflar MDN topluluğunun nasıl çalıştığını açıklamaktadır..

Topluluk Görevleri
Çeşitli sorumluları olan çeştili roller anlatılmaktadır.
Döküman Turları 
Döküman turlarının organizyonu ve çeşitli öneriler, kısayollar paylaşılmaktadır.
Ne olduğunu Takip Edin
MDN sizi   Mozilla Developer Network Topluluğu taradından oluşturulur.  Burada nasıl bilgi paylaşılacağı anlatılmaktadır.
MDN Topluluk Tartışmaları
MDN'deki "işler" MDN web sitesinde görülür ancak topluluk tartışmalara (Eşzamanlı) ve Anlık Mesajlaşma toplantıları ile işleyişe katkıda bulunabilir.
Topluluk İçinde Çalışmak
Katkı hakkındaki en önemli konulardan biri MDN topluluğu ile nasıl çalışılacağını bilmektir. Bu makale çeşitli öneriler ile yazarlar ve geliştiriciler arasında bağlantı  kurmada yardımcı olmayı amaçlamaktadır.