Web Uygulama Bildirisi

Web uygulama bildirisi uygulamayla ilgili bilgiler (ad, yazar, açıklama...) veren bir JSON dosyasıdır. 

Web uygulama bildirileri süreğen ağ uygulamaları için belirlenen ölçünlerin bir parçasıdır. 

Web uygulama bildirileri HTML belgesindeki head bölümüne link ögesi eklenerek çağrılır.

<link rel="manifest" href="/bildiri.webmanifest">

Bilgi.webmanifest uzantısı bildirgedeki Ortam türü kaydı bölümünde bildirilmiştir ama tarayıcılar genellikle diğer uygun uzantıları (.json) da destekler.

Örnek bildiri

{
 "short_name": "Otağ JS",
 "name": "Otağ JavaScript Çatısı Ağ Yerliği",
 "start_url":"https://otagjs.org/#/belge",
 "display":"standalone",
 "theme_color":"#000",
 "background_color":"#FAFAFA",
 "icons": [
 {
  "src": "img/android-icon-36x36.png",
  "sizes": "36x36",
  "type": "image/png",
  "density": "0.75"
 },
 {
  "src": "img/android-icon-48x48.png",
  "sizes": "48x48",
  "type": "image/png",
  "density": "1.0"
 },
 {
  "src": "img/android-icon-72x72.png",
  "sizes": "72x72",
  "type": "image/png",
  "density": "1.5"
 },
 {
  "src": "img/android-icon-96x96.png",
  "sizes": "96x96",
  "type": "image/png",
  "density": "2.0"
 },
 {
  "src": "img/android-icon-144x144.png",
  "sizes": "144x144",
  "type": "image/png",
  "density": "3.0"
 }
 ]
}

Özellikler

background_color

Uygulamanın ardalan rengini belirler. Burada CSS belgesinde belirtilen değer yinelenebilir. Bu belirtim, tarayıcınız uygulamayı başlatırken biçim belgeniz daha hazır değilken bile ardalan rengini çizebilmesini sağlar ve içerik yüklenirken yumuşak bir geçiş oluşturur. 

"background_color": "#F00"

Bilgibackground_color özelliği yalnızca içerik yüklenirken kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla düşünülmüştür. Süreğen ağ uygulamanızın biçim(CSS) belgesi yüklendikten sonra background color geçersiz kılınacaktır.

description

Ana ekrana eklenen uygulamanızın ne yaptığını anlatan "açıklama" alanıdır.

"description": "Bu uygulama yerleşim alanları arar."

dir

name, short_namedescription alanlarında belirttiğiniz bilgilerin yazım yönünü belirler.
lang (doğal dil) üyesiyle birlikte sağdan sola dillerin doğru görüntülenmesini sağlar.

"dir": "rtl",
"lang": "otk",
"short_name": "