Çerez

Cookie HTTP istek başlığı, daha önce sunucu tarafından Set-Cookie başlığıyla gönderilip tarayıcıda saklanmış olan HTTP çerezlerini içerir.

Cookie başlığı isteğe bağlıdır ve örneğin tarayıcının gizlilik ayarları çerezleri engellediğinde gözardı edilebilir.

Başlık türü Request header
Forbidden header name evet

Sözdizimi

Cookie: <cerez-listesi>
Cookie: ad=deger
Cookie: ad=deger; ad2=deger2; ad3=deger3
<cookie-list>
<cookie-adi>=<cookie-degeri> biçimindeki ad ve değer çiftlerinden oluşan bir liste. Listedeki çiftler noktalı virgül ve boşlukla ('; ') ayrılır.

Örnekler

Cookie: PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1;

Specifications

Tanım Başlık
RFC 6265, section 5.4: Cookie HTTP State Management Mechanism

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CookieChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Bakınız