Çerez

Cookie HTTP istek başlığı, daha önce sunucu tarafından Set-Cookie (en-US) başlığıyla gönderilip tarayıcıda saklanmış olan HTTP çerezlerini içerir.

Cookie başlığı isteğe bağlıdır ve örneğin tarayıcının gizlilik ayarları çerezleri engellediğinde gözardı edilebilir.

Başlık türü Request header (en-US)
Forbidden header name (en-US) evet

Sözdizimi

Cookie: <cerez-listesi>
Cookie: ad=deger
Cookie: ad=deger; ad2=deger2; ad3=deger3
<cookie-list>
<cookie-adi>=<cookie-degeri> biçimindeki ad ve değer çiftlerinden oluşan bir liste. Listedeki çiftler noktalı virgül ve boşlukla ('; ') ayrılır.

Örnekler

Cookie: PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1;

Specifications

Tanım Başlık
RFC 6265, section 5.4: Cookie HTTP State Management Mechanism

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Bakınız