Çerez

Cookie HTTP istek başlığı, daha önce sunucu tarafından Set-Cookie başlığıyla gönderilip tarayıcıda saklanmış olan HTTP çerezlerini içerir.

Cookie başlığı isteğe bağlıdır ve örneğin tarayıcının gizlilik ayarları çerezleri engellediğinde gözardı edilebilir.

Başlık türü Request header
Forbidden header name evet

Sözdizimi

Cookie: <cerez-listesi>
Cookie: ad=deger
Cookie: ad=deger; ad2=deger2; ad3=deger3
<cookie-list>
<cookie-adi>=<cookie-degeri> biçimindeki ad ve değer çiftlerinden oluşan bir liste. Listedeki çiftler noktalı virgül ve boşlukla ('; ') ayrılır.

Örnekler

Cookie: PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1;

Specifications

Tanım Başlık
RFC 6265, section 5.4: Cookie HTTP State Management Mechanism

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Bakınız