Tip Seçicileri

Tanım

Tip (type) seçicisi, HTML içerisinde tanımlanmış elementin tipi ile eşleşir. HTML elementinden HTML tags diye de bahsedilebilir. Örneğin, HTML'de <h1>, <a>, <p> tag'leri birer elementtir. Bu seçicinin kullanımı oldukça sadedir. Sadece elementin isminin belirtilmesi yeterlidir.

Sözdizim

element { stil özellikleri }

Örnek

CSS

span {
  background-color: DodgerBlue;
  color: #ffffff;
}

HTML

<span>span elementi</span>
<p>p (paragraf) elementi</p>
<span>tekrar span elementi</span>

 

Spesifikasyonlar

Tarayıcı uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Özellik Android Android için Chrome Firefox Mobil (Gecko) IE Mobil Opera Mobil Safari Mobil
Temel destek ? ? ? ? ? ?