Sınıf seçicileri

Sınıf (class) seçicisi, bir HTML belgesindeki elementin class özniteliğinin içeriği ile eşleşir. class özniteliği boşlukla ayrılmış değerler listesi olarak tanımlanabilir, bu durumda stil ataması yapılabilmesi için seçicinin özniteliğe verilen değerlerden biri ile birebir eşleşmesi gerekir.

Sözdizimi

.sınıfismi { style properties }

Note this is equivalent to the following attribute selector:

[class~=sınıfismi] { style properties }

Örnek

CSS

span.classy {
  background-color: DodgerBlue;
}

HTML

<span class="classy">Here's a span with some text.</span>
<span>Here's another.</span>

Spesifikasyon

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? ? ? ? ?