WebSocket.url

Salt-okunur WebSocket.url özelliği WebSocket yapısının mutlak URL'sini verir.

Sözdizim

var url = aWebSocket.url;

 

Değer

Belirtimler

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser