WebSocket.readyState

Salt-okunur WebSocket.readyState özelliği WebSocket bağlantısının durumunu verir.

Sözdizim

var readyState = aWebSocket.readyState;

Değer

Aşağıdaki herhangi bir unsigned short değeri:

Değer Durum Açıklama
0 CONNECTING Soket oluşuturuldu ama henüz bağlanmadı.
1 OPEN Bağlantı kuruldu ve iletişime hazır.
2 CLOSING Bağlantı kapatılıyor.
3 CLOSED Bağlantı kapatıldı ya da açılamadı.

Belirtimler

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser