WebSocket.readyState

Salt-okunur WebSocket.readyState özelliği WebSocket bağlantısının durumunu verir.

Sözdizim

var readyState = aWebSocket.readyState;

Değer

Aşağıdaki herhangi bir unsigned short değeri:

Değer Durum Açıklama
0 CONNECTING Soket oluşuturuldu ama henüz bağlanmadı.
1 OPEN Bağlantı kuruldu ve iletişime hazır.
2 CLOSING Bağlantı kapatılıyor.
3 CLOSED Bağlantı kapatıldı ya da açılamadı.

Belirtimler

Belirtim Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'WebSocket: readyState' in that specification.
Living Standard İlk tanım

Tarayıcı desteği

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
readyStateChrome Full support 43Edge Full support 12Firefox Full support 19IE Full support 10Opera Full support 30Safari Full support 10WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 19Opera Android Full support 30Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 4.0

Legend

Full support  
Full support