Image()

Image() constructor'ı yeni bir HTMLImageElement örneği oluşturur.

İşlevsellik olarak document.createElement('img') ile aynıdır.

Sözdizim

Image(genişlik, yükseklik)

Parametreler

genişlik
Resmin genişliği (yani width özelliğinin değeri).
yükseklik
Resmin yüksekliği (yani height özelliğinin değeri).

Örnekler

var myImage = new Image(100, 200);
myImage.src = 'picture.jpg';
document.body.appendChild(myImage);
Yukarıdaki örnek <body> etiketi içerisine aşağıdaki HTML elementini tanımlamakla aynı olacaktır.
<img width="100" height="200" src="picture.jpg">

Not: Constructor'da belirtilen değerlere bakılmaksızın tüm bitmap yüklenir. Eğer constructor'da herhangi bir genişlik ya da yükseklik değeri tanımlanmamışsa HTMLImageElement.width ve HTMLImageElement.height değerleri üzerinden varsayılan atamalar yapılacaktır. CSS piksellerindeki resmin orjinal yüksekliği ve genişliği HTMLImageElement.naturalWidth ve HTMLImageElement.naturalHeight özellikleri ile yansıtılır. Eğer constructor'da herhangi bir değer tanımlı değilse bu özelliklerin her ikisinin de çiftleri aynı değerlere sahip olacaktır.

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'Image()' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Özelik Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)