HTMLElement.click()

 

HTMLElement.click() metodu element üzerinde tıklama olayını simule eder.

click() geçerli elamanlar üzerinde kullanıldığında (<input> (en-US) gibi), o elementin tıklama olayını (click event) tetikler. Bu olay döküman ağacındaki (veya olay zinciri) daha yüksek elemanlara ulaşır ve onların tıklama olaylarını tetikler.

 

Syntax

element.click()

Specification

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification Obsolete Initial definition.

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser