Komut Satırı Tercümanı

Web Konsolu'nun komut satırını kullanarak gerçek zamanlı bir şekilde JavaScript ifadelerini yorumlayabilirsiniz.

İfadeleri Giriş

İfadeleri girmek için komut satırına yazmanız ve Enter 'a tıklamanız yeterlidir. çoklu satırlı ifadeleri girmek için, Enter yerine Shift+Enter kullanmalısınız.

Yazdığınız ifade mesaj görüntüleme penceresinde yankılanır ve sonuç şöyle olur:

Console output showing syntax highlighting

Enter tuşuna bastığınızda girişiniz tam gözükmüyorsa, Konsol bunu girişinizi tamamlamanızı sağlayan Shift+Enter kombinasyonu olarak kabul eder.

Örneğin, şöyle yazarsanız:

function foo() {

sonra Enter 'a basarsanız, Konsol girişi hemen gerçekleştirmez ama Shift+Enter tuşlarına basmışsınız gibi davranır, böylelikle işlev tanımı girmeyi bitirebilirsiniz.

Değişkenlere Erişmek

Sayfada tanımlanan değişkenlere erişebilirsiniz, hem pencere gibi yerleşik değişkenlere hem de jQuery gibi JavaScript tarafından eklenen değişkenlere:

Otomatik Tamamlama

Komut satırı otomatik tamamlama içerir: ilk birkaç harfi girin ve olası tamamlamalar ile bir açılır pencere görünür:

Öneriyi kabul etmek için Enter, Tab ya da sağ ok tuşunu kullanın, farklı bir öneriye geçmek için ise yukarı aşağı oklarını kullanın, ya da önerilerden hiçbirini beğenmiyorsanız yazmaya devam edin.

Konsol otomatik tamamlama önerileri büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Konsol,mevcut olarak yürütülen yığın çerçevesinin kapsamından tamamlamalar önerir. Bu şu anlama gelir, bir fonksiyonda kesme noktasına ulaşırsanız, fonksiyondaki yerel nesneler için otomatik tamamlama elde edersiniz.

Otomatik tamamlama önerilerini dizi elemanları için de alırsınız:

Değişkenleri tanımlamak

Kendi değişken ve fonksiyonlarınızı tanımlayıp sonra onlara erişebilirsiniz:

Console output showing syntax highlighting

Girdiğiniz metin, yorumlandıktan sonra sözdizimi kurallarınca vurgulama özelliğine sahip olacaktır.

Not: Erişilebilirlik özellikleri etkinleştirilmişse, sözdizimi kuralları vurgulanması(syntax highlighting) tarayıcınızda gözükmez.

Komut Geçmişi

Komut satırı yazdığınız komutları hatırlar: geçmişinizde ileri veya geri gitmek için yukarı veya aşağı oklarını kullanın.

Komut geçmişi oturumlar arası kalıcıdır. Geçmişi silmek için, sclearHistory() yardımcı fonksiyonunu kullanın.

Firefox 65 ile başlanarak, Linux ve Mac'te veya Windows'ta PowerShell'de olduğu gibi komut satırı geçmişinde ters bir arama başlatabilirsiniz.

Ters aramayı başlatmak için Windows ve Linux'ta F9, Mac'te Ctrl + R tuşlarına basın.

Konsolun altındaki giriş kutusuna aramak istediğiniz metni girin. Aradığınız komutu yazmaya başlayın, ilk eşleşme konsolda gösterilecektir. Tekrar tekrar  Ctrl + R (F9 Windows ve Linux'ta) yazmak, eşleşmeler arasında geriye doğru dönecektir.

Geriye doğru aramayı başlattıktan sonra, eşleşme listesinde ileriye bakmak için Ctrl + S (Shift + F9 Windows ve Linux'ta) tuşlarını kullanabilirsiniz. İstediğiniz komutu bulduğunuzda, ifadeyi çalıştırmak için Return (Enter) tuşuna basın.

Iframe'lerle çalışmak

Bir sayfada gömülü iframe'ler varsa, konsolun kapsamını belirli bir iframe olarak değiştirmek için cd() komutunu kullanabilirsiniz ve sonrasında bu iframe tarafından barındırılan belgede tanımlanan işlevleri çalıştırabilirsiniz. cd() kullanarak bir iframe seçmenin üç yolu vardır: 

 iframe DOM öğesini iletebilirsiniz:

var frame = document.getElementById("frame1");
cd(frame);

Iframe ile eşleşen bir CSS seçiciyi geçebilirsiniz:

cd("#frame1");

Iframe 'in global pencere nesnesini iletebilirsiniz:

var frame = document.getElementById("frame1");
cd(frame.contentWindow);

İçeriği tekrar üst düzey pencereye geçirmek için, argüman olmadan cd() işlevini çağırın:

cd();

Örneğin, iframe yerleştiren bir belgemiz olduğunu varsayalım:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
 </head>
 <body>
  <iframe id="frame1" src="static/frame/my-frame1.html"></iframe>
 </body>
</html>

Iframe yeni bir fonksiyon tanımlar:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script>
   function whoAreYou() {
    return "I'm frame1";
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Bağlamı şu şekilde iframe olarak değiştirebilirsiniz:

cd("#frame1");

Şimdi global pencerenin belgesinin iframe olduğunu fark edeceksiniz:

Ve, iframe'de tanımlanan işlevi çağırabilirsiniz:

Yardımcı Komutlar

The JavaScript command line provided by the Web Console offers a few built-in helper functions that make certain tasks easier.

$(selector, element)

Looks up a CSS selector string selector , returning the first node descended from element that matches. If unspecified, element defaults to document. Equivalent to document.querySelector() or calls the $ function in the page, if it exists.

See the QuerySelector code snippet.

$$(selector, element)
Looks up a CSS selector string selector, returning an array of DOM nodes descended from element that match. If unspecified, element defaults to document. This is like for document.querySelectorAll(), but returns an array instead of a NodeList.
$0
The currently-inspected element in the page.
$_
Stores the result of the last expression executed in the console's command line. For example, if you type "2+2 <enter>", then "$_ <enter>", the console will print 4.
$x(xpath, element, resultType)
Evaluates the XPath xpath expression in the context of element and returns an array of matching nodes. If unspecified, element defaults to document. The resultType parameter specifies the type of result to return; it can be an XPathResult constant, or a corresponding string: "number", "string", "bool", "node", or "nodes"; if not provided, ANY_TYPE is used.
:block
(Starting in Firefox 80) Followed by an unquoted string, blocks requests where the URL contains that string. In the Network Monitor, the string now appears and is selected in the Request Blocking sidebar.  Unblock with :unblock.
clear()
Clears the console output area.
clearHistory()
Just like a normal command line, the console command line remembers the commands you've typed. Use this function to clear the console's command history.
copy()
Copies the argument to the clipboard. If the argument is a string, it's copied as-is. If the argument is a DOM node, its outerHTML is copied. Otherwise, JSON.stringify will be called on the argument, and the result will be copied to the clipboard.
help()Deprecated since Gecko 62
:help
Displays help text. Actually, in a delightful example of recursion, it brings you to this page.
inspect()
Given an object, generates rich output for that object. Once you select the object in the output area, you can use the arrow keys to navigate the object.
keys()
Given an object, returns a list of the keys (or property names) on that object. This is a shortcut for Object.keys.
pprint() Obsolete since Gecko 74
Formats the specified value in a readable way; this is useful for dumping the contents of objects and arrays.
:screenshot
Creates a screenshot of the current page with the supplied filename. If you don't supply a filename, the image file will be named with the following format:

Screen Shot yyy-mm-dd at hh.mm.ss.png

The command has the following optional parameters:
Command Type Description
--clipboard boolean When present, this parameter will cause the screenshot to be copied to the clipboard.
--delay number The number of seconds to delay before taking the screenshot.
--dpr number The device pixel ratio to use when taking the screenshot.
--file boolean When present, the screenshot will be saved to a file, even if other options (e.g. --clipboard) are included.
--filename string The name to use in saving the file. The file should have a ".png" extension.
--fullpage boolean If included, the full webpage will be saved. With this parameter, even the parts of the webpage which are outside the current bounds of the window will be included in the screenshot. When used, "-fullpage" will be appended to the file name.
--selector string The CSS query selector for a single element on the page. When supplied, only this element will be included in the screenshot.
:unblock
(Starting in Firefox 80) Followed by an unquoted string, removes blocking for URLs containing that string. In the Network Monitor, the string is removed from the Request Blocking sidebar. No error is given if the string was not previously blocked.
values()
Given an object, returns a list of the values on that object; serves as a companion to keys().

Please refer to the Console API for more information about logging from content.