Tools

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

Articles listed here provide a reference for the SDK's tools:

jpm
The jpm command is a Node-based replacement for cfx. It enables you to test, run, and package add-ons.
package.json
package.json dosyası eklentiniz için manifesto görevi görür, sadece Add-ons Manager'daki (Eklenti Yöneticisi) sunum için betimleyici bilgileri değil, eklentiniz için diğer gerekli meta bilgilerini de içerir.