MDN binlerce belgeyi içerir. Onları korumak için, farklı tasarılarda sınıflandırırız ve Belgelendirme Durumu sayfasının her belirli bir türünü kullanarak işleri düzenleriz.

Bu tür bir sayfa aşağıdaki bilgileri verir:

  • projenin kapsamı
  • kapsam izlemelerinin, hataların, durumların, denetim gerekenlerin yeşil/turuncu/kırmızı renkleri ile basit ölçüleri kullanarak şimdiki durumunun bir genel bakışı. an overview of the current status, using the green/orange/red color and simple metrics, to track coverage, errors, progress, review needed.
  • oluşturulan sayfaların bir listesi, bunların nasıl yapılacağı ile ilgili temel bilgiler.
  • bu tasarının kullananlar ve onlara nasıl iletişime geçmek ile ilgili bilgi. Kullananlar eleman, gönüllü ya da onların her ikisi olabilir.
  • MDN'nin yerini gelecekte nasıl geliştirebileceği ile ilgili fikirler.
  • bu tasarının çevirisinin durumu.

Bu sayfaların amacı:

  • MDN'nin belirli alanının durumu ile ilgili daha çok saydamlık olması ve yapılan ilerlemelerin izlenmesi;
  • insanların daha çok gerçekleştirilcek görevleri bulmaya olanak vermek;
  • insanların bazı alanlarda sorumluluklar almasına olanak vermek ve belgelerin alanlarının yönetimini kolaylaştırmak için onlara araçlar vermek.

Oluşturacağınız ve sürdüreceğiniz yenilerini eklemekten çekinmeyin. Burada listelenen görevlerin ile listelenen kişilerin her birine katkıda bulunmaya çekinmeyin.

Help the 'Documentation status' documentation project…
Topic driver : Florian Scholz (IRC nickname: fscholz)
Look at the current status of the 'Documentation status' documentation.
Don't hesitate to contact us on #mdn or on the MDN discourse group/list:

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: wbamberg, ercanersoy, fscholz
Last updated by: wbamberg,