Bu makaleler, MDN'ye katkıda bulunma hedeflerini gerçekleştirmek için adım adım kılavuzlar kullanılarak sağlanır.

Bir editör incelemesi nasıl yapılır?
Editorial review completed.
Sayfalar nasıl oluşturulur ve düzenlenir
Hemen hemen her MDN'e katkıda bulananın sonunda gerçekleştireceği şeyler; MDN'deki en yaygın iki görev bir sayfayı düzenlemek ve yenisini oluşturmaktır. Bu makale, bunların her birinin nasıl yapılacağının temellerini kapsar.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: wbamberg, fanatikhamsi, jswisher
Last updated by: wbamberg,