<head>: The Document Metadata (Header) element

HTML <head> elementi, başlık, betikler ve biçem sayfaları gibi, bir belge hakkında makine tarafından okunabilen bilgiler (metadata)  içerir.

Not: <head> elementi, bir insan tarafından okunması beklenen bilgilerden ziyade, genellikle bir makine tarafından işlenmesi öngörülen bilgiler içerir. Başlık ya da yazar bilgisi gibi insanlar tarafından okunması beklenen bilgiler için <header> elementine bakınız.

İçerik kategorileri Yok
İzin verilen içerik

Eğer belge, <iframe> srcdoc belgesiyse, veya başlık bilgisi üst bir protokolden geliyorsa (örn. HTML e-postalarındaki konu satırı), sıfır veya daha fazla üst veri.

Aksi takdirde, en az bir tanesi <title> elementi olacak şekilde bir veya daha fazla üst veri.

Atlanabilir etiketler

<head> elementinin içindeki ilk öğe de bir elementse, başlangıç etiketi atlanabilir.

<head> elementinin ardından gelen ilk öğe boşluk veya yorum değilse, bitiş etiketi atlanabilir.

Kullanılabilir üst elementler

İlk alt elementi olacak şekilde <html> elementi.

Dolaylı ARIA rolü Bulunmamaktadır.
İzin verilen ARIA rolleri İzin verilen role bulunmamaktadır.
DOM arayüzü HTMLHeadElement

Öznitelikler

Bu element evrensel öznitelikler içerir.

profile
Boşlukla ayrılmış şekilde bir veya birden fazla üst veri profilinin URI'si.

Örnek

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Belge başlığı</title>
  </head>
</html>

Notlar

HTML5 uyumlu tarayıcılar, <head> elementinin etiketleri atlanmışsa, söz konusu elementi otomatik olarak oluşturmaktadır. Çok eski tarayıcılarda bu özelliğin garantisi yoktur.

Özellikler

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard Son anlık görüntüden beri değişiklik olmadı.
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation Obsoleted profile
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca bakınız