<head>: The Document Metadata (Header) element

HTML <head> elementi, başlık, betikler ve biçem sayfaları gibi, bir belge hakkında makine tarafından okunabilen bilgiler (metadata)  içerir.

Not: <head> elementi, bir insan tarafından okunması beklenen bilgilerden ziyade, genellikle bir makine tarafından işlenmesi öngörülen bilgiler içerir. Başlık ya da yazar bilgisi gibi insanlar tarafından okunması beklenen bilgiler için <header> elementine bakınız.

İçerik kategorileri Yok
İzin verilen içerik

Eğer belge, <iframe> srcdoc belgesiyse, veya başlık bilgisi üst bir protokolden geliyorsa (örn. HTML e-postalarındaki konu satırı), sıfır veya daha fazla üst veri.

Aksi takdirde, en az bir tanesi <title> elementi olacak şekilde bir veya daha fazla üst veri.

Atlanabilir etiketler

<head> elementinin içindeki ilk öğe de bir elementse, başlangıç etiketi atlanabilir.

<head> elementinin ardından gelen ilk öğe boşluk veya yorum değilse, bitiş etiketi atlanabilir.

Kullanılabilir üst elementler

İlk alt elementi olacak şekilde <html> elementi.

Dolaylı ARIA rolü Bulunmamaktadır.
İzin verilen ARIA rolleri İzin verilen role bulunmamaktadır.
DOM arayüzü HTMLHeadElement

Öznitelikler

Bu element evrensel öznitelikler içerir.

profile
Boşlukla ayrılmış şekilde bir veya birden fazla üst veri profilinin URI'si.

Örnek

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Belge başlığı</title>
  </head>
</html>

Notlar

HTML5 uyumlu tarayıcılar, <head> elementinin etiketleri atlanmışsa, söz konusu elementi otomatik olarak oluşturmaktadır. Çok eski tarayıcılarda bu özelliğin garantisi yoktur.

Özellikler

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard Son anlık görüntüden beri değişiklik olmadı.
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation Obsoleted profile
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
headChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
profile
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Ayrıca bakınız