Geri Çağırma Fonksiyonları

Bir `Geri Çağırma` fonskiyonu başka bir fonksiyona verilen bir parametre şeklindeki fonksiyondur. Geri çağırma fonksiyonu, ikinci fonksiyonun içinde çağrılır ya da çalıştırılır. 

Bir örnek:

function birinci() {
   setTimeout(function () {
    alert(1);
  }, 500);
}

function ikinci() {
  alert(2);
}

birinci();
ikinci();

// çıktı
// 2
// 1

Yukarıda kod örneğinde birinci() fonksiyonu ilk çalışmasına rağmen çıktı olarak daha sonra sonuç vermiştir. Bu javascriptin asenkron özelliğindendir. Bu gibi durumların önüne geçmek için `callback` kullanılmalıdır.

function birinci(callback) {
 setTimeout(
    function () {
      alert(1);
       callback()
   }, 500);
}

function ikinci() {
  alert(2);
}

birinci(ikinci);

// çıktı
// 1
// 2

Yukarıdaki örnekte çıktı olarak önce '1' çalışırken onun bitmesinin ardından parametre olarak verilen 'ikinci()' fonksiyonu çalışmıştır. 

Bir başka örnek;

Örneğin büyük bir dosyayı İnternet'ten indirirken, diğer işlemlerin de aksamamasını isteyelim. Bir başka deyişle, indirme işlemi diğer işlemleri durdurmasın ya da engellemesin. İndirme işleminin arka planda sürmesini, işlem bitince de bir fonksiyonu çağırmak istediğimizde, asenkron çalışma modu uygulanmalıdır. Arka planda bir işlem yürürken, diğer talepleri kabul etmeli ve sistemi bloke etmemelidir. 'Geri çağırma' işlemi tanımlayarak dosya okuma işleminin bittiği sinyalini ve ya diğer işlemlere geçiş işlemi sağlayabiliriz.

Learn more

General knowledge